Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Blaž Šeme

Vseh ključnih besed je 43, ki se skupaj pojavijo 46 krat.
3 ključnih besed (6.98 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (13.04 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x33.33%stenske slike, magistrsko delo, konservatorstvo-restavratorstvo
1xčista kultura, Narodni muzej Slovenije, konserviranje-restavriranje, mikroskopiranje, stenske poslikave, mikroorganizmi, analize, oljna slika, DNA izolacija, grafitni vandalizem, fizikalne metode, diplomska naloga, konservatorstvo-restavratorstvo sakralna dediščina kamniti relief sekundarni nanosi beleži vzorčenje konservatorsko-restavratorski poseg čiščenje kamna diplomska naloga, kemijske metode, kasnejši nanosi, Korozija, magistrska naloga, odstranjevanje, železni nosilec, konservatorstvo-restavratorstvo kulturna dediščina gotsko slikarstvo stenske slike sneta slika okrasni omet diplomska naloga, insula, konservatorstvo-restavratorstvo kulturna dediščina dvorec Dornava okrasna kamnita plastika propadanje kamna poškodbe kamna litotamijski apnenec diplomsko delo, konservatorstvo-restavratorstvo kopija original 3D tisk 3D skeniranje večslikovna fotogrametrija kopistika muzeji spomeniki na prostem kulturna dediščina magistrska naloga, konsrevatorstvo-restavratorstvo, emona, naravoslovne preiskave rimskih stenskih poslikav, antika, rimsko stensko slikarstvo, antični pigmenti in ometi, etnološka stavbna dediščina, katalog stenskih poslikav, konservatorstvo-restavratorstvo barvna dopolnitev retuša reintegracija keramika okrasna ročka fajansa aldehidna smola diplomska naloga, konserviranje-restavriranje stenska poslikava fragment Narodna galerija stensko slikarstvo snemanje omet diplomska naloga, konservatorstvo – restavratorstvo, snete stenske slike, Posočje, kulturna dediščina, 'ljudska' umetnost, nepremična kulturna dediščina, konservatorstvo-restavratorstvo kulturna dediščina stropna poslikava snemanje rozeta preslikave prenos na nov nosilec retuša magistrsko delo