Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Anton Poje

Vseh ključnih besed je 67, ki se skupaj pojavijo 93 krat.
17 ključnih besed (25.37 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 43 krat (46.24 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x11.63%težavnost dela, učinkovitost
3x6.98%ropot, ergonomija, gozdarstvo
2x4.65%produktivnost proizvodnje polen, obremenitve z ropotom, proizvodnja polen, delovne nezgode, sečnja, obremenitev s tresenjem, motorna žaga, poškodbe tal, tresenje, proizvodni stroški, oglarska kopa, sečni ostanki
1xstrojna proizvodnja, gozdna proizvodnja, zmrznjena tla, kolesnice, analiza nezgod, informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah, SPIN, Vrbovec, strojna sečnja, poškodovanost tal, primerjava med 1+0 in 1+1, predsečnja, sekira, naganjanje, obremenitve ledvenega dela, proizvodnja drv, snežna odeja, težavnost dela/sestava časa/produktivnost/Konrad Highlander/psihofizične obremenitve, suha smrekova drevesa, živa smrekova drevesa, opazovalna metoda OWAS, Gozdarstvo/ hitre metode/ blatna kepa, obremenitev z ropotom, dvigala, spravilo lesa, bencinska žaga, akumulatorska žaga, težavnost, Kotschenreuther K 115, ekonomičnost, oglje, gozdni delavec, kakovost, temperatura, Ponsse Elk, varstvo pri delu, delo v gozdu, delovne operacije, plezalne tehnike, arboristično plezanje, časovna študija, bencinska verižna žaga, sekalnik, arboristika, gozdarska osebna varovalna oprema/psihofizične obremenitve/kolesni ergometer, lunine mene, strojno učenje, lesna biomasa, stroj za brušenje, baterijska verižna žaga