Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maruša Pompe Novak

Vseh ključnih besed je 9, ki se skupaj pojavijo 10 krat.
1 ključnih besed (11.11 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (20 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%fitoplazma
1x'Candidatus Phytoplasma solani', Nicotiana benthamiana, prehodna transformacija, efektorski proteini, lokalizacija, efektorji, bois noir, biologija