Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marjan Malešič

Vseh ključnih besed je 31, ki se skupaj pojavijo 32 krat.
1 ključnih besed (3.23 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (6.25 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%žled
1xnaravna nesreča, podnebne spremembe, prebivalci, akterji zaščite in reševanja, žledolom, degradacija okolja, Sahel, civilna zaščita, Mehanizem Civilne zaščite Evropske unije, gasilci, viri., okoljski konflikti, suše, kriza., transformacija, raven ogroženosti, dekontaminacija, JRKB grožnje in ocena ogroženosti, načrt zaščite in reševanja, kemični in biološki elementi, kritična JRKB infrastruktura, državni, regionalni, Skupna zunanja in varnostna politika, grožnje varnosti, okoljske spremembe, Evropska unija, lokalni načrti zaščite in reševanja., geopolitika, Jedrsko-radiološki