Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Žiberna

Vseh ključnih besed je 45, ki se skupaj pojavijo 46 krat.
1 ključnih besed (2.22 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (4.35 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%validacija
1xRV2, ARI, sistem uravnoteženih kazalnikov, uspešnost poslovanja, profiliranje po lastni izbiri, senzorične analize, analiza občutljivosti, analiza pristranskosti, GPA, MFA, poslovna inteligenca Power BI, metode imputacij, NK Olimpija Ljubljana, NK Maribor, obisk nogometnih tekem, obisk športnih prireditev, sprejemanje informacijskih tehnologij., odpor do sprememb, Microsoft Acces., prenova informacijskih sistemov, analiza potreb, linearna regresija., diagnoza manjkajočih vrednosti, analiza besedila, tekstovno rudarjenje, raziskovalni pristop, spletna podporna skupina, neplodnost, regularizacija., kanonična korelacijska analiza z omejitvami, medjezično iskanje informacij, metoda alternirajočih najmanjših kvadratov, metode strojnega učenja, zdravstvo, bločni model, verjetnostno modeliranje na ravni posameznika, modeli razvoja omrežij, funkcija relativnega prileganja, globalne omrežne zgradbe, lokalni omrežni mehanizmi, forum, družbena omrežja, razvoj omrežja, Jedrne metode