Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Zinka Kolarič

Vseh ključnih besed je 18, ki se skupaj pojavijo 23 krat.
5 ključnih besed (27.78 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 10 krat (43.48 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x20%neprofitna organizacija, socialno podjetništvo, socialno podjetje, neprofitne organizacije, mladi
1xkomercializacija, profitna organizacija, status, človeški viri, društva slepih in slabovidnih, upravljanje, evalvacija, analiza izobraževalnih potreb, mladinski center, mladinsko delo, neformalno izobraževanje, financiranje, mladinska kultura.