Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mirt Komel

Vseh ključnih besed je 64, ki se skupaj pojavijo 67 krat.
1 ključnih besed (1.56 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (5.97 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x100%Diplomska dela
1xElektronske knjige, bralne navade, Branje, Knjige, sovjetska umetnost, Magistrske naloge, Entropija, acedia, Zgodovina, Liberalna demokracija, Filozofija zgodovine, dolgčas, avantgarda, izguba pomena, Filozofija kulture, Socialistični realizem, miselna avtonomija, hlapčevstvo, postmoderna, fantazme, pripadnost, tretja kultura, Kulturne študije, Retorika, Totalitarizem, Stalinizem, laž, označevalec, Resnica, manipulacija, 1952-, Francis, vednost, diskurz Univerze, distopični roman, utopija, mediji, totalitarizem, telo, transfer, perverzija, etika, pandemija, koronavirus, psihoanaliza, univerza, Mi, Krasni novi svet, glasba, umetnost, družbena vloga, operno občinstvo., Fukuyama, konec zgodovine, Opera, avditorij, akuzmatika, 1984, zvočni efekt, materialnost, postdramsko gledališče, performativno, sublimno