Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Škerlep

Vseh ključnih besed je 23, ki se skupaj pojavijo 23 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xfilmske študije, taylorizem in fordizem, Moderni časi, Charlie Chaplin, filmske reprezentacije., Sebstvo, psihoanaliza, psihologija, terapevtski diskurz, subjekt, strategije, spremembe, novi mediji, svoboda govora, sovražni govor, javna sfera, medorganizacijsko komuniciranje, vključenost uporabnikov, interno komuniciranje, Organizacija, Facebook., LinkedIn, komunikologija