Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jernej Ogorevc

Vseh ključnih besed je 117, ki se skupaj pojavijo 146 krat.
15 ključnih besed (12.82 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 44 krat (30.14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x18.18%matične celice
4x9.09%celični modeli, CRISPR/Cas
3x6.82%celična terapija, biotehnologija, CRISPR, živalski modeli
2x4.55%rak, transdiferenciacija, TLR10, CRISPR/Cas9, sgRNA, dCas9, citokini, zdravljenje
1ximunski sistem, imunomodulatorne lastnosti, mezenhimske matične celice, mlečni proteini, regeneracija srca, medicinska uporaba, CAR-T, genomic imprinting, induced pluripotent stem cells, imunoterapija, preurejanje genoma, srčni infarkt, precizna medicina, hemoglobinopatije, anemija srpastih celic, izražanje genov, TLR6, različne vrste sesalcev, β-talasemija, krvotvorne matične celice, genski inženiring, HLA, akutna mieloična levkemija, transplantacija, DNA methylation, pluripotentne matične celice, barva kožuha, vpliv genov, izven-tarčna mesta, specifičnost, Cas9, pleiotropni učinki, genetske variacije, hranilna podlaga, transkripcijski faktorji, epigenetika, stanja pluripotence, vaskularna demenca, Alzheimerjeva bolezen, gojišče, nevrodegenerativne bolezni, kromosom X, DNA metilacija, himerni test, CRISPR sistem, CRISPRa, inducirane pluripotentne matične celice, metode reprogramiranje, reprogramiranje celic, iPSC-inducirane matične celice, urejevalec posameznih nukleotidov, urejanje genoma, nukleotidno zaporedje, LPS, mastitis, pbMEC, transkripcijski dejavniki, Escherichia coli, IL-8, onesposobitev tarčnega gena, tehnologija CRISPR/Cas9, qPCR, TNF-alfa, glikolitični preklop, TLR3, celično reprogramiranje, imunski odziv, tlr10, dediferenciacija, transformacija, receptor, sesalci, transflamacija, epigenetske modifikacije, TLR1, reprogramiranje, receptor TLR10, določitev funkcije TLR10, klinične študije, tkivne kulture, predklinične študije, genetske bolezni, promotor, DPSCs, SHED, SNP, gensko spremenjeni organizmi, terapija, TLR2, izražanje proteinov in vitro, rastni dejavniki, mitotski kondenzati, mišje embrionalne matične celice, prekurzorsko ribosomska RNA, Jedrce, CRISPR-dCas13d, HyPro, sintetični substrat, definirano gojišče, celice hranilne podlage, PRR, regeneracija tkiv