Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marijan M. Klemenčič

Vseh ključnih besed je 174, ki se skupaj pojavijo 489 krat.
36 ključnih besed (20.69 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 351 krat (71.78 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
51x14.53%Slovenija
50x14.25%geografske diplome
49x13.96%diplomska dela
48x13.68%regionalna geografija
25x7.12%družbena geografija
20x5.7%podeželje
12x3.42%regionalni razvoj
7x1.99%geografija naselij, agrarna geografija
6x1.71%kmetijstvo
5x1.42%Dolenjska, ekonomska geografija, demogeografija
4x1.14%Haloze, turistična geografija, Koprsko Primorje
3x0.85%politična geografija, narodne manjšine, krasoslovje, mesta, zgodovina, varstvo okolja, Koroška, raba tal, Selovec
2x0.57%obmejne regije, zavarovana območja, Brkini, samotne kmetije, gospodarski razvoj, fizična geografija, Avstrija, geografska metodologija, magistrska dela, Suha krajina, geografska teorija
1xBreginjski kot, Kozjansko, doktorske disertacije, Podgora, Breginj, Mavčiče, Rogašovci, kontaktni kras, socialna geografija, Tunjice, naravne nesreče, potresi, Logatec, sonaravni turizem, suburbanizacija, Podgrajsko podolje, Vnajnarje, Tržič, mladinski turizem, Mirnska dolina, italijanska narodna manjšina, Lokovec, Banjška planota, Šentrupert, Škofjeloško hribovje, Sv. Lenart, sestava prebivalstva, Jelovica, Italijani v Sloveniji, narodna sestava, Podvrh, Slovenska Bistrica, regionalna identiteta, Slovenjegraška kotlina, Hotedršica, globalizacija, Polhograjsko hribovje, Sevnica, Polhov Gradec, Dobrova, zaznavanje pokrajine, pokrajine, Dravsko polje, Ptujsko polje, vojaška geografija, Celjska kotlina, Borovnica, Mežiška dolina, Gorje, Spodnje Posavje, industrijska geografija, industrija, turizem, svetovna vojna 1914-1918, zgodovinski pregledi, Bohinjska Bistrica, Mali Korinj, diplomske naloge, svetovna vojna 1939-1945, CD-ROM, industrializacija, Struge, Dobrepolje, Dravinjske gorice, Bistriško Pohorje, Polzela, Notranjska, Veliki Korinj, Radenci, kulturna dediščina, geopark, Avstrijska Koroška, naravne znamenitosti, Idrija, Pliberk, državne meje, dvojezičnost, funkcionalna dvojezičnost, viničarstvo, Posavje, Krško, depopulacija, deagrarizacija, Koroški Slovenci, manjšinsko šolstvo, Prevalje, prostorsko planiranje, sadjarstvo, kulturne terase, terasirana pokrajina, storitvene dejavnosti, staranje prebivalstva, Dobrniška uvala, Koper, vinogradništvo, Koprsko primorje, Gorenjska, Sorško polje, mobilna oskrbna dejavnost, oskrba, Goriška brda, Slovenske gorice, Cerklje na Gorenjskem, Komen, mineralna voda, mineralni izviri, Lopar, vodni viri, naravni viri, Gornja Radgona, Ščavniška dolina, telekomunikacije, informacijska tehnologija, Šmarjeta, Senovo, rudarstvo, zemljiško-posestne razmere, Karavanke, internet, Razbor, morfologija mest, Nova Gorica, Visejec, vasi, Šentviška planota, Lazina, mokrišče, počitniška stanovanja, Škocjanski zatok, vojska, vojaška skladišča, Prekmurje, Romi, prometna geografija, prometna dostopnost, Kropa, regionalizacije, premog