Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marijan M. Klemenčič

Vseh ključnih besed je 170, ki se skupaj pojavijo 480 krat.
36 ključnih besed (21.18 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 346 krat (72.08 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
50x14.45%Slovenija
48x13.87%geografske diplome, diplomska dela
47x13.58%regionalna geografija
25x7.23%družbena geografija
20x5.78%podeželje
12x3.47%regionalni razvoj
7x2.02%geografija naselij, agrarna geografija
6x1.73%kmetijstvo
5x1.45%Dolenjska, ekonomska geografija, demogeografija
4x1.16%Haloze, turistična geografija, Koprsko Primorje
3x0.87%raba tal, politična geografija, Koroška, krasoslovje, narodne manjšine, varstvo okolja, mesta, zgodovina, Selovec
2x0.58%Suha krajina, zavarovana območja, obmejne regije, gospodarski razvoj, Avstrija, geografska metodologija, samotne kmetije, Brkini, fizična geografija, geografska teorija, magistrska dela
1xpotresi, Sv. Lenart, Škofjeloško hribovje, naravne nesreče, sonaravni turizem, Breginj, Podvrh, doktorske disertacije, Breginjski kot, socialna geografija, Kozjansko, Tržič, Tunjice, sestava prebivalstva, narodna sestava, kontaktni kras, Logatec, premog, Notranjska, Italijani v Sloveniji, italijanska narodna manjšina, Podgrajsko podolje, Lokovec, Banjška planota, suburbanizacija, mladinski turizem, Šentrupert, Mirnska dolina, Jelovica, svetovna vojna 1939-1945, Polhov Gradec, Dobrova, Polhograjsko hribovje, Dobrepolje, Struge, Spodnje Posavje, Sevnica, industrializacija, globalizacija, regionalna identiteta, Mežiška dolina, Gorje, Borovnica, pokrajine, zaznavanje pokrajine, Slovenjegraška kotlina, Hotedršica, industrijska geografija, Dravinjske gorice, Mavčiče, diplomske naloge, Bohinjska Bistrica, Mali Korinj, Veliki Korinj, Podgora, Vnajnarje, zgodovinski pregledi, industrija, Polzela, Slovenska Bistrica, Bistriško Pohorje, CD-ROM, rudarstvo, turizem, svetovna vojna 1914-1918, Rogašovci, Gornja Radgona, kulturna dediščina, geopark, Avstrijska Koroška, naravne znamenitosti, Idrija, Pliberk, državne meje, dvojezičnost, funkcionalna dvojezičnost, viničarstvo, Posavje, depopulacija, deagrarizacija, Koroški Slovenci, manjšinsko šolstvo, Prevalje, prostorsko planiranje, sadjarstvo, kulturne terase, terasirana pokrajina, storitvene dejavnosti, staranje prebivalstva, Dobrniška uvala, Koper, vinogradništvo, Koprsko primorje, Gorenjska, Sorško polje, mobilna oskrbna dejavnost, oskrba, Goriška brda, Slovenske gorice, Krško, Cerklje na Gorenjskem, vodni viri, mineralna voda, mineralni izviri, naravni viri, Radenci, morfologija mest, Ščavniška dolina, Lopar, telekomunikacije, zemljiško-posestne razmere, Šmarjeta, Karavanke, Razbor, informacijska tehnologija, internet, Nova Gorica, Romi, Lazina, Visejec, vasi, mokrišče, Škocjanski zatok, Komen, počitniška stanovanja, Šentviška planota, vojska, prometna geografija, Prekmurje, prometna dostopnost, regionalizacije, vojaška skladišča, Kropa, Senovo