Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jernej Mravlje

Vseh ključnih besed je 17, ki se skupaj pojavijo 17 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xmagnetne lastnosti snovi, fizika kondenzirane snovi, preklop parametrov hamiltonjana, magnetna ureditev, spinski modeli, Monte Carlo algoritmi, kritična temperatura, robna stanja, ovojno število, spin-orbit coupling, Hund’s metals, Kondo effect, transport properties, numerical renormalization group, model Su-Schrieffer-Heeger, topološki izolatorji, multi-orbital impurity models