Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gabi Čačinovič Vogrinčič

Vseh ključnih besed je 139, ki se skupaj pojavijo 218 krat.
29 ključnih besed (20.86 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 108 krat (49.54 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
18x16.67%družina
13x12.04%socialno delo
10x9.26%socialno delo z družino
9x8.33%otroci
6x5.56%rejništvo
4x3.7%socialno delo s starimi, staranje
2x1.85%rejniška družina, individualne projektne skupine, matična družina, konflikti, delovni odnos, skupine za samopomoč, starši, starost, študija primera, institucionalno varstvo, domovi za stare, stari ljudje, demenca, zakonodaja, centri za socialno delo, oblike pomoči, svetovanje, nasilje, okrevanje, učne težave, ženske, psihosocialna pomoč
1xvrste družin, socialne mreže, upokojitev, jedrne družine, motnje pozornosti, spremembe družinskega življenja, zapori, totalne ustanove, nasilje nad starimi, šola, integracija, razširjene družine, tujci, krizni center, hiperaktivnost, socialno delo z dementnimi, perspektiva moči, centri za oddih, projekt pomoči, starševstvo, migracije, usposabljanje zapornikov, javna pooblastila CSD, zakonska razveza, partnerstvo, vzgoja in izobraževanje, učni uspeh, alkoholizem, izobraževanje, projekcijska identifikacija, izbira partnera, avtoriteta, učenje, pomoč, mati, medosebni odnosi, pedagoška psihologija, svetovalna služba, svetovalni delavci, očetovstvo, hčere, osnovna šola, medgeneracijska solidarnost, varovalni dejavniki, soustvarjanje rešitev, prva socialna pomoč, formalna pomoč, pomoč na domu, imago terapija, očetje, partnerski odnosi, ljubezen, neformalna pomoč, postpenalna obravnava, rejenci, življenjska obdobja, trening asertivnosti, krepitev moči, stres, asertivnost, socialnodelovni odnos, etika udeleženosti, poporodna depresija, mladostniki, materinstvo, prorod, koncepti socialnega dela, varstveno delovni centri, hendikepirani, medgeneracijsko sodelovanje, medinstitucionalno sodelovanje, materinski domovi, travme, proces pomoči, žalovanje, izguba, nasilje nad ženskami, življenje po ozdravitvi, otroci s posebnimi potrebami, hospic, pomoč žrtvam nasilja, zasvojenost, droge, rak, zakonska zveza, analiza tveganja, metode socialnega dela, centri za relacijsko družinsko terapijo, stiki z otrokom, socialni stiki, spolne zlorabe, otroci z motnjo avtističnega spektra, zdrava družina, družinski zakonik, razveza zakonske zveze, relacijska družinska terapija, osebnost, psihosocialni vplivi, študenti socialnega dela, interdisciplinarni timi, spolno nasilje, skupine za starše, glas otroka, participacija otrok, projekt Zagovornik - glas otroka, psihoterapija, pravice otrok, zagovorništvo, družinski odnosi, avtizem