Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vojkan Jovičić

Vseh ključnih besed je 51, ki se skupaj pojavijo 52 krat.
1 ključnih besed (1.96 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (3.85 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%predor
1xpredobremenilni nasip, posedki, numerična analiza, sanacija plazu, ploskovni dilatometrski preizkus, statični penetracijski preizkus, Gaussova krivulja, izguba volumna, mehka zemljina, pilotna stena, pomik, stabilnost brežin, visokofrekvenčna rotacijska metoda, jedrovanje, sonic metoda, visokofrekvenčni valovi, jedrnik, faktor razbremenitve, podporni ukrep, tehnološki postopki, geotehnične podporne konstrukcije, geomehanika, faktor nosilnosti Ns, Premogovnik Velenje, TH 34, načrtovanje, NATM, izkop predorov, nizko nadkritje, predor Pekel, iztisljive hribine, podzemni objekti, vpliv seizmičnosti, metoda Fellenius, metoda Bishop, kvazistatična metoda Sarma, geotehnično projektiranje, parametrično projektiranje, nosilnost, popuščanje, jekleno ločno podporje, K 24, TH 29, analiza deformacij, avtomatizacija projektiranja, BIM tehnologija, pilotne stene, podporni zidovi, razvoj računalniškega programa, stabilnost brežine