Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vojkan Jovičić

Vseh ključnih besed je 46, ki se skupaj pojavijo 47 krat.
1 ključnih besed (2.17 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (4.26 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%predor
1xnumerična analiza, posedki, sanacija plazu, pilotna stena, predobremenilni nasip, ploskovni dilatometrski preizkus, izguba volumna, mehka zemljina, statični penetracijski preizkus, stabilnost brežin, tehnološki postopki, visokofrekvenčna rotacijska metoda, sonic metoda, visokofrekvenčni valovi, jedrnik, jedrovanje, faktor razbremenitve, geotehnične podporne konstrukcije, geomehanika, faktor nosilnosti Ns, podporni ukrep, Gaussova krivulja, pomik, geotehnično projektiranje, parametrično projektiranje, BIM tehnologija, pilotne stene, predor Pekel, nizko nadkritje, iztisljive hribine, NATM, načrtovanje, izkop predorov, podporni zidovi, razvoj računalniškega programa, K 24, TH 29, TH 34, Premogovnik Velenje, jekleno ločno podporje, nosilnost, avtomatizacija projektiranja, analiza deformacij, popuščanje, podzemni objekti