Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maja Ravnikar

Vseh ključnih besed je 13, ki se skupaj pojavijo 16 krat.
3 ključnih besed (23.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (37.5 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x33.33%mešana okužba, sinergizem, virus Y krompirja
1xmehansko okuževanje, molekulske metode, fluorimetrija, bolezenska znamenja, RT-qPCR, rastlinski virusi, eksperimentalna evolucija, inokulacija, Virus mozaika pepina, virus mozaika pepina