Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mitja Mori

Vseh ključnih besed je 88, ki se skupaj pojavijo 105 krat.
9 ključnih besed (10.23 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 26 krat (24.76 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x23.08%okoljski vplivi
4x15.38%elektroliza
3x11.54%vodik, izkoristek
2x7.69%študije življenjskih ciklov, gorivne celice, električna energija, študija življenjskih ciklov, energetski sistemi
1xtoplotni tok, uparjalniki, školjčni diagram, temperatura nasičenja, karakteristike uparjalnikov, vodni hladilni sistemi, energetski transformatorji, vodne turbine Peltonova turbina aksialna turbina merjenje sile merjenje tlaka merjenje frekvence, vodna para, energijske mešanice, študije življenskih ciklov, faze uporabe, faze proizvodnje, emisije, ogljikov dioksid, program trnsys, motorji z notranjim zgorevanjem, električna vozila, uparjanje, numerični eksperimenti, fotonapetostni pojav, sončno sevanje, dobavna višina., obratovalne lastnosti, energetski sistem, vodne turbine, verifikacija rezultatov, matematični model, karakteristike centrifugalnih črpalk, centrifugalna črpalka, testi segrevanja, emisije v okolje, eksperimenti, obnovljivi viri, Slovenija, vodne črpalke, GaBi Thinkstep, življenjski cikel, aksialna turbina, elektrika, analiza vplivov na okolje, trajnostni razvoj, ogljični odtis podjetja, toplogredne emisije, globalno segrevanje, parno reformiranje, prenapetostna krivulja, analiza vplivnih parametrov, okoljska analiza, ekonomska analiza, tehnološka para, kotlovnica, papirnica, numerično modeliranje, analiza, energijske pretvorbe, obnovljivi viri energije, vetrne elektrarne, PEM elektrolizerji, ogljični odtis, prenapetostne krivulje, protonsko prevodne membrane, prihodnja energijska mešanica, električna moč, osebna vozila, bencin, dizel, LabView, scenarijska analiza, slovenska energijska mešanica, energijski vektorji, elektrolizerji, okoljski kazalniki., žarnica z žarilno nitko, LED sijalka, različni tlaki, umetna svetila, vplivi na okolje, zemeljski plin