Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Benedičič

Vseh ključnih besed je 158, ki se skupaj pojavijo 191 krat.
20 ključnih besed (12.66 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 53 krat (27.75 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x11.32%razvoj
4x7.55%transport, krma
3x5.66%krmljenje, razvoj izdelka, kmetijstvo, prototipiranje, konstruiranje
2x3.77%izdelava, metoda končnih elementov, avtomatizacija, pogon, roboti, morfološka matrika, tračni transporter, koncept, verižni transporter, traktorski priključek, koncepti, konstrukcija
1xstroškovna analiza, visokonapetostne varovalke, termo sprožniki, pocenitev, MKE analiza, tečaji, nekovinska gradiva, kratkostično delovanje, termo delovanje, štedilniki, končna rešitev, prenova konstrukcije, FMEA analiza, testna proga, sposobnost procesa, koncipiranje, zaraščena površina, montažni proces, CE oznaka, nastavljanje zaporne igle, snovanje, ščipalne klešče, analiza konstrukcije, verižno gonilo, specifikacije konstrukcije, ovrednotenje, elektromotorji, sunek momenta, električno kolo, enosmerna sklopka, preračuni, polimerni materiali, numerični modeli, togost, metodika konstruiranja, merjenje navora, navor, teleskopska izvedba, stabilnostni testi, sušenje, potapljanje, trdnostna analiza optimizacija stropno dvigalo transport krme kmetijstvo kmetijska mehanizacija razvoj podeželja, transporterji, modularna zgradba, trdnostna analiza, transportni trak, neopren, 3D-tisk, čisti prostori, mobilne dvigalke, konstrukcijske tehnike, segrevanje zmesi, ojačitvena vlakna, topološka optimizacija, statična strukturna analiza, vijačne zveze, SWOT analiza, orientacija ojačitvenih vlaken, simulacije brizganja plastike, večgnezdno orodje, simulacija brizganja, drsniško orodje, zidni vložki, orodja za brizganje, mehanske simulacije, brizganje polimerov, morfološke matrike, pakiranje tekočin, oblikovanje, modeli, govedo, industrija, spomladanska obdelava, senena krma, konstrukcijsko snovanje naprave, krmilni voziček, živinoreja, zahteve, specifikacije, voziček, naprava za barvanje, razvojni procesi, hlev, blaginja živali, ekološko kmetijstvo, travinje, čiščenje, modeliranje, krmna naprava, primikanje, krmljenje živine, prikolica, valjaste bale, krmna miza, dozirnik, epruveta, masa, čiščenje umetnih tal, centrifuga, centrifugiranje, usmerjevalnik, rotor, transporter, doziranje, varnost, električni pogon, predpolnjeni izdelki, klin, podiranje dreves, preračun tračnega transporterja, gozdarstvo, embalaža Bag in Box, skladnost izdelka v prehrambni industriji, rezultati meritev, elastomeri, injekcijsko brizganje, električna upornost, izvedeni testi, električni IDC-kontakti, testirani aplikaciji, konceptne rešitve, ribiške mreže, dezinfekcija, diabetična noga, izboljšava, nevropatija, ozon, dezinfektor čevljev, diabetes, obojestranski naklad, podajalni transporter, preizkuševališče, valjasti zobniki, diski, zobniki, sortirni transporter, razvojno konstrukcijski proces, hladni bloki