Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Blaganje

Vseh ključnih besed je 16, ki se skupaj pojavijo 16 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xDirektiva 2012/27/EU, obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, nepovratne finančne spodbude, stavbe, j.s.., Eko sklad, upravni spor, pritožba, stranski udeleženec, stranka, ZUP, GZ, gradbeno dovoljenje, odločba, upravni postopek