Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boris Jerman

Vseh ključnih besed je 32, ki se skupaj pojavijo 33 krat.
1 ključnih besed (3.13 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (6.06 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%metoda končnih elementov
1xmetoda statističnega načrtovanja eksperimentov, tlačne posode konstruiranje adsorpcijski sušilniki preračun na utrujanje direktiva o tlačni opremi, optimizacija, napetostna analiza, teleskopski nosilec, oblika prereza profila, trdnostna analiza univerzalno prijemalo gredna zveza metoda končnih elementov (MKE) napetostno-deformacijska stanja, cenilna funkcija, konstrukcijske spremenljivke, podtlak, napetostno deformacijsko stanje, energetski transformator, avtomatizacija, masa kotla, optimiranje, tehnični parametri, standardni preračuni, utrujanje, napetostno-deformacijske analize, hidravlični valji, zasnova stiskalnice, nosilno ogrodje, tlačne posode statično dimenzioniranje dimenzioniranje na utrujanje varnostni ventili tlačne posode navodila za uporabo in vzdrževanje, interni transport vozički nosilne konstrukcije pogonski elementi motorna gonila analitični izračuni numerični izračuni, tlačne posode, ročne hidravlične stiskalnice, povpraševanje, konstruiranje transportne naprave viseči verižni transporter nosilna konstrukcija transporterja pogon verižnega transporterja metoda končnih elementov, evropska skladnost izjava o skladnosti oznaka CE avtomešalniki bistvene varnostne in zdravstvene zahteve harmonizirani standardi preverjanje skladnosti, vakuumske tlačne posode transportne posode konstruiranje trdnostni preračun standard SIST EN 13445, izračuni