Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Kitanovski

Vseh ključnih besed je 98, ki se skupaj pojavijo 119 krat.
10 ključnih besed (10.2 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 31 krat (26.05 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x35.48%prenos toplote
4x12.9%magnetno hlajenje
2x6.45%toplotno stikalo, hlajenje, vlažen zrak, prenos snovi, energijska učinkovitost, uparjanje, upravljanje s toploto, aktivni magnetni regenerator
1xsolarno hlajenje, primerjalna analiza, hladilni sistemi, fotonapetostni hladilni sistemi, kapilarna cev, ekonomičnost, sprejemniki sončne energije, solarni toplotni hladilni sistemi, ionski veter, sušenje perila, vakuumsko sušenje, toplotne črpalke, energetska učinkovitost, izhlapevanje, elektro-hidrodinamično črpanje, ventilator, hlajenje elektronskih naprav, tokovni vzorci, izboljšan prestop toplote, dielektriki, Ogrevanje, Hlajenje, Prenosnik toplote, Toplotna črpalka, Peltier, prenos toplote pomivalni stroj energijska učinkovitost rekuperacija toplote odpadna toplota, elektromagnet, magnetokalorični, sušilni stroj kondenzacija zraka kondenzator segrevanje zraka sušenje perila vlažni zrak, elastokalorični učinek elektrokalorični učinek feroični materiali prenos toplote hladilni sistem hlajenje, sušilnik perila, kondenzacija, konstruiranje uparjalnika, električno omočenje površine, parno-kompresijski sistem, vizualizacija, elektrode, krmilna elektronika, kondenzator, toplotna izolacija, mikrofluidika, dvofazni tok, črpalno-uparjalno hlajenje, daljinsko ogrevanje, napetost, električni tok, triboelektrični par, termo-hidravlični izračuni, energetika, numerično modeliranje, parno-kompresijski sistemi, cevno omrežje, Python, triboelektrična vrsta, triboelektrični nanogenerator, Peltier element, toplotni kontrolni elementi, magnetokaloričen, toplotne diode, termoelektrično hlajenje, prenosnik toplote, triboelektrični učinek, dinamika tekočin, cevni prenosnik toplote, matematična optimizacija, tok hladiva, numerični model, magnetokalorični učinek, temperaturno ločevanje, hladilno število, parametrična analiza, hlajenje elektronike, uparjalnik, toplotna stikala, parno-kompresijsko hlajenje, vodno hlajenje, točkovno hlajenje, komprimiran zrak, digitalna mikrofluidika, elektro-omočljivost, površinska napetost, kapilarne cevi, elektroda, litografija, generator vrtincev, vrtinčna cev, kot omočljivosti, grelno število