Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Borut Bohanec

Vseh ključnih besed je 75, ki se skupaj pojavijo 89 krat.
10 ključnih besed (13.33 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 24 krat (26.97 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x16.67%žlahtnjenje rastlin
3x12.5%kmetijske rastline, zelje
2x8.33%protoplasti, gensko spremenjeni organizmi, biotehnološke metode, Cannabis sativa, biotehnološki postopki, genomsko preurejanje, CRISPR/Cas9
1xhaploidi, žlahtnjenje, tehnike indukcije haploidov, ginogeneza, F1 hibridi, androgeneza, hiperforin, Konoplja, kultura mikrospor, mikrosateliti, indukcija haploidov, mikropropagacija, odpornost, hibridi, prosojne žleze, žuželke, žlahtniteljeva pravica, patentna zaščita, nove sorte, žlahtniteljeva izjema, iboga/Tabernanthe iboga/vegetativno razmnoževanje/in vitro metode/somatsko embriogenezo/poganjki/ semena/korenine, kanabinoidi, medicinska konoplja, toksini, alergeni, Bacillus thuringiensis, ploidnost, Bt-toksini, RNAi, genske transformacije, piramidanje, škodljivci, akcesije, samoinkompatibilnost, Brassica oleracea var. capitata, genetika, molekularni markerji, zakonska regulacija NBT, Evropska unija, zakonodaja, genska transformacija, tarčno preurejanje, transgene rastline, transformacija rastlin, prehodni ekspresijski sistem, protitelesa, TALEN, rastlinske platforme, Republika Severna Makedonija, rezistenca na viruse, tisa, rastlinske celične kulture, rastlinski virusi, proizvodnja, Hypericum perforatum, šentjanževka, paklitaksel, manipulacija ploidnosti, kivi, CRISPR/Cas sistem, Actinidia sp., transformacija, somatska hibridizacija, reševanje zarodkov, ZFN