Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Kosmatin Fras

Vseh ključnih besed je 73, ki se skupaj pojavijo 79 krat.
3 ključnih besed (4.11 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 9 krat (11.39 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x44.44%fotogrametrija
3x33.33%oblak točk
2x22.22%ortofoto
1xUAV, brezpilotni sistemi, daljinsko zaznavanje, večspektralni posnetki, geomorfoni, MSAVI2, Ledenik Pod Skuto, UAS, arhivski posnetki, DMR, zunanja orientacija, interaktivna metoda orientacije posnetkov, ledenik, površina, NA-PCA, prostornina, kalibracija fotoaparata, Sardinija, višinska odstopanja, brezpilotni letalnik, aerolasersko skeniranje, epiqr®, modeliranje, 3D model, geometrični podatki zunanjosti stavb, bližnjeslikovno aerofotografiranje, oslonilne točke, Daljinsko voden zrakoplovni sistem, digitalni fotoaparat, Turris Libisonis, letalnik, DJI GS Pro, načrtovanje fotogrametričnega snemanja, Mission Planner, arheologija, pomični zaklop, geodetski načrt, ekonomičnost izdelave, ocena kakovosti, točnost fotogrametričnih izdelkov, daljinsko voden letalnik, prostorska ločljivost, daljinsko vodeni letalnik, popolni ortofoto, klasični ortofoto, SketchUp, UNDET, Autocad, mrežni ploskovni model, Jurklošter, lasersko skeniranje, kulturna dediščina, SfM-fotogrametrija, oblak točk, terestrični oblak točk, umetna tarča, aerofotografije, aerofotogrametrični oblak točk, registracija, 3D modeliranje, kakovost registracije, kartiranje, daljinsko voden zrakoplov, enoslikovni zajem, položajna točnost, večslikovni zajem, mobilni kartirni sistem, prometne nesreče, evidenca prometne signalizacije, geometrična distorzija