Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Samo Korpar

Vseh ključnih besed je 19, ki se skupaj pojavijo 19 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xpozitronska emisijska tomografija, tomograf, radioaktivni razpadi, radiation detectors, silicon photomultipliers, parallax error, depth of interaction, positron emission tomography, radioaktivni izotopi, pozicijska linearnost, mikrokanalna plošča, multianodne fotopomnoževalke, detektor obročev Čerenkova, detektorji sevanja, večžična proporcionalna komora, pozicijska ločljivost, zakasnilna linija, pozicijsko občutljivi detektorji, detektorji delcev