Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Podgornik

Vseh ključnih besed je 175, ki se skupaj pojavijo 204 krat.
20 ključnih besed (11.43 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 49 krat (24.02 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x8.16%monoklonska protitelesa, bakteriofag T4
3x6.12%Escherichia coli, kemostat, bakteriofagi, afinitetna kromatografija, hidrotermalna sinteza
2x4.08%produktivnost, zaključni procesi, lektini, kromatografija, bakterije, poroznost, bioproces, glikozilacija, TiO2, biotehnologija, poliHIPE, dvojčičenje, bioprocesno inženirstvo
1xseparacija faz, termična obremenitev mAb, ločevanje izooblik, ekstrakcija biomolekul, termodinamika, elektrodepozicija, perovskitne sončne celice, cevni bioreaktor, alkoholna fermentacija, E.coli K-12, procesna analitična tehnologija, kapacitivnost, Saccharomyces cerevisiae, encimska kinetika, hrenova peroksidaza, monolitni nosilci, glukoza oksidaza, polnilna baterija, VLS mehanizem, kontinuirna proizvodnja, dendritne strukture, anizotropija, kontinuirni bioproces, čiščenje protiteles, hitrost redčenja, izključitvena kromatografija, podhladitev, kataliza, SnO2 nanožice, senzor za plin, sesalske celice, titan in titanove zlitine, kompozitni dentalni materiali, napredna dentalna keramika, steklena keramika, afinitetni nosilci, kvasovke, povečevalne metode, mešalni bioreaktor, imobilizirana kovinska afinitetna kromatografija, volumetrični koeficient prenosa kisika, produkcija rekombinantnih proteinov, pH-vrednost, induciran prehod pH, ločevanje s spremembo pH, bakteriofag PC5, Campylobacter jejuni, adsorpcija, adsorbcijska izoterma, «spot assay«, industrijska biotehnologija, desorpcija, E. coli, reverzibilna vezava, ionska izmenjevalna kromatografija, fazni diagrami, cellstat, cevni reaktor, karakterizacija morfologije, rastna hitrost bakterije, bakteriofagni rastni parametri, kloroform, kontinuirana proizvodnja, reologija, koevolucija, adsorbcijska konstanta, membranski proteini, izolacija proteinov, pomnožitveno število, latentna perioda, rezistenca, bakteriofagna terapija, korelacija, protein A kromatografski nosilci, kovinske pene, celične kovine, stabilizacija pen, avtomobilska industrija, LC-MS, Pepmap, rekombinantna terapevtska mAbs, CQA, MAM, število podov, dolžina kolone, displacement, Yamamoto model, bakteriofag, aggregates, host cell proteins, višina podov, zadrževalni čas, membrane adsorbers, celična linija CHO, razvoj, karakterizacija, sinteza, emulzijsko templatiranje, žlahtne kovine, nanodelec, cvetačna struktura, Hidrotermalna sinteza, Nb2O5, akrilamid, morfologija, aminokisline, kromatografska metoda, modifikatorji, HPLC, prepustnost, fagna DNA, ionsko izmenjevalna kromatografija, polyHIPE, lizogenija, preklop, separacija proteinov, Bakteriofag T4, bakterija E.coli, hibernacija, tehnike PEGilacije, proteini, selektivnost, PEGilacija, poli(etilen glikol), fiziološko stanje, stacionarna faza rasti., metamateriali, negativni lomni količnik, negativna relativna dielektričnost, kontinuirni sistemi PCC, Kositrov dioksid, rutil, polšaržni reaktor, kontinuirna kromatografija, konverzija, fotokataliza, virusu podoben delec, Ultra visokotlačna tekočinska kromatografija, kapilarne kolone, virus, lambda fag, lizogeni bakteriofagi, pridobivanje bakteriofagov, indukcija bakteriofagov, UHPLC, hibridni delci, dekstran, BCA metoda, celice, funkionalizacija poroznega polimernega nosilca, superkritična ekstrakcija, delce na osnovi silike, ekstrakcija, superkritična tekočina, negativna relativna permeabilnost.