Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Eva D. Bahovec

Vseh ključnih besed je 47, ki se skupaj pojavijo 54 krat.
3 ključnih besed (6.38 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 10 krat (18.52 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x40%diplomska dela
3x30%literatura in psihoanaliza, diplomsko delo
1xspol, sorodstvene strukture, prepoved incesta, želja, Antigona, strukturno mesto izjavljanja, antična tragedija, filozofija, feministična literarna veda, razsvetljenstvo, moč, oblast, ljubezen, reč, neodvisno življenje, deinstitucionalizacija, neenaka menjava, transcendenca, antična filozofija, hendikepirane osebe, sociologija, marksizem, heteronimija, arhitektura, kraljeva arhitektura, prenove, modernizem, portugalska književnost, filozofija jezika, strukturalizem, subjekt, identiteta, tovarna Rog, hilomorfizem, spektakel, simulaker, ameriška književnost, partijnost, realno, literatura in filozofija, manjšinska arhitektura, kritična teorija, magistrske naloge, feminizem