Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Roman Kunič

Vseh ključnih besed je 95, ki se skupaj pojavijo 117 krat.
17 ključnih besed (17.89 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 39 krat (33.33 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x10.26%toplotna izolacija
3x7.69%LCA, prenova, toplotna prehodnost
2x5.13%EPD, PURES 2010, večstanovanjska stavba, energetska izkaznica, okoljska deklaracija proizvoda, nosilna konstrukcija, konstrukcijski sklop, KI Energija, okoljski vpliv, gradbeni proizvod, kulturna dediščina, toplotni ovoj, obnova
1xprogram Therm, napredni izolacijski materiali, Vakuumsko izolacijski paneli, toplotna izolacija., Celovita prenova, toplotna prevodnost, ukrepi za energetsko učinkovitost, difuzija vodne pare, hidroizolacija, računska energetska izkaznica, zvočna izolacija, hrup, preverba obstoječe energetske izkaznice, konstrukcijski sklopi, absorber zvoka, stavbni ovoj, orientacija stavbe, energetska prenova, večstanovanjske stavbe, toplotne izgube, energetska sanacija, doba povračila investicije, neto sedanja vrednost, ekonomska upravičenost, toplotni stavbni ovoj, enostanovanjske stavbe, energetska učinkovitost stavb, psihofizični vpliv, vzgojno varstvene ustanove, streha, odmevni čas, akustične meritve, impedančna cev, kazalniki energetske učinkovitosti, tesnjenje, kmečka hiša, Energetska bilanca, prostorska akustika, konstrukcijska gradbena fizika, Eko sklad, energijska prenova, energijska učinkovitost, Zagrad d. o. o., Konstrukcijski sklopi, naravni materiali, klimatske razmere, zunanja stena, PURES, ISO 14683:2007, dinamični LCA, referenčna življenjska doba, preostala vrednost, analiza, zakonodaja, toplotni mostovi, IR kamera, gradbeništvo, vodna para, kondenzacija, celostna sanacija, energijska sanacija, energetski kazalniki, energetska učinkovitost, osvetljenost, ravna streha, parametrične analize, osončenost, toplota, učinkovitost, energijska bilanca, vlaga, zvočna izolirnost, U faktor, enodružinska stavba, starost, namembnost, Energetska izkaznica, poševna streha