Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Roman Kunič

Vseh ključnih besed je 89, ki se skupaj pojavijo 107 krat.
16 ključnih besed (17.98 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 34 krat (31.78 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x11.76%toplotna izolacija
2x5.88%konstrukcijski sklop, gradbeni proizvod, PURES 2010, nosilna konstrukcija, prenova, LCA, kulturna dediščina, večstanovanjska stavba, energetska izkaznica, EPD, okoljska deklaracija proizvoda, toplotna prehodnost, okoljski vpliv, obnova, KI Energija
1xneto sedanja vrednost, ukrepi za energetsko učinkovitost, preverba obstoječe energetske izkaznice, ekonomska upravičenost, hrup, odmevni čas, doba povračila investicije, prostorska akustika, računska energetska izkaznica, napredni izolacijski materiali, program Therm, toplotna prevodnost, Celovita prenova, konstrukcijski sklopi, difuzija vodne pare, hidroizolacija, zvočna izolacija, absorber zvoka, psihofizični vpliv, kmečka hiša, Energetska bilanca, impedančna cev, večstanovanjske stavbe, tesnjenje, energetska učinkovitost stavb, kazalniki energetske učinkovitosti, energetska prenova, akustične meritve, energetska sanacija, toplotni stavbni ovoj, enostanovanjske stavbe, toplotne izgube, stavbni ovoj, orientacija stavbe, Vakuumsko izolacijski paneli, vzgojno varstvene ustanove, energetska učinkovitost, naravni materiali, klimatske razmere, zunanja stena, vodna para, kondenzacija, energijska bilanca, vlaga, zvočna izolirnost, Konstrukcijski sklopi, Zagrad d. o. o., ISO 14683:2007, toplotni mostovi, toplotni ovoj, PURES, energijska učinkovitost, Eko sklad, energijska prenova, U faktor, enodružinska stavba, osončenost, osvetljenost, IR kamera, parametrične analize, ravna streha, streha, poševna streha, celostna sanacija, energijska sanacija, starost, namembnost, Energetska izkaznica, učinkovitost, toplota, konstrukcijska gradbena fizika, energetski kazalniki, toplotna izolacija.