Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miomir Knežević

Vseh ključnih besed je 145, ki se skupaj pojavijo 192 krat.
19 ključnih besed (13.1 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 66 krat (34.38 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x18.18%matične celice
7x10.61%biotehnologija
5x7.58%VSEL
4x6.06%pretočna citometrija, zarodne matične celice, kostni mozeg
3x4.55%popkovnična kri, stem cells, SSEA-4, embrionalne lastnosti
2x3.03%humane mezenhimske matične celice, molekularna biologija, mezenhimske matične celice, MAPC, glioblastomi, CD133, tkivno inženirstvo, celična diferenciacija, maščobno tkivo
1xcelična biologija, diferenciacija, predniške celice, multilinijski potencial, tumorske matične celice, mRNA, molekularne tehnike, gliomi, nevroepitelijske matične celice, multiformni glioblastomi, embryonic characteristics, flow cytometry, MMC, fetal blood, cord blood, plodova kri, embryonic stem cells, celična terapija, glioblastomske celične linije, cisteinske proteaze, katepsin B, invazije, parakrina signalizacija, GBM, PCR v realnem času, katepsin L, osteogena diferenciacija, jajčece, citoplazma jajčne celice, ICSI, neposredni vnos sperme, spermiogram, sperma, morfologija sperme, umetna oploditev, genski inženiring, ESC-A, oogeneza in vitro, človek, razvoj zarodka, IMSI, zarodek, moška neplodnost, neplodnost, odrasli, kri, PCR, adipogena diferenciacija, krioprezervacija, ASC, lipoaspirati, cDNA, Oct-4A, hidrogeli, embrioidna telesca, tkivne kulture, hranilne plasti, Sox-2, Nanog, molekularni označevalci, antagonizem, in vitro, merjenje citotoksičnosti, celične linije, celične kulture, gensko izražanje, lizati, hrustanec, primarne celične kulture, biomateriali, aplikacije, regenerativna medicina, in vitro metode, direktni kontakt, zdravila, sistem ekstrakcije, trombociti, hondrociti, miociti gladkih mišic, in vitro tehnike, kolagen tip IV, transormirajoči rastni faktor beta1, fibroblasti, dermis, kisik, pozitivna imunomagnetna selekcija, serum-free media, Lysex premium, chemically-defined media, serum reduction, pluripotentne matične celice, mesenchymal stem cells, zdravljenje, bolezni las, adherenca na plastiko, imunobarvanje, medicina, ločevanje, imunomagnetna selekcija, transdukcija, izolacija, dendritične celice, receptor DC-SIGN, klinična medicina, tumorske celice, imunologija, sintezni ligandi, agonizem, citologija, virusni vektorji, transfekcija, thrombopoietin, haematopoetic stem cells, umbilical cord, bioumetnost, lasje, gojenje, ex vivo expansion, engraftment improvement, poročevalni vektorji, epigenetsko reprogramiranje, molekularna genetika, imunomagnetna izolacija, krvotvorne matične celice, omniciti, možganske tumorske matične celice