Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miha Brejc

Vseh ključnih besed je 44, ki se skupaj pojavijo 57 krat.
8 ključnih besed (18.18 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 21 krat (36.84 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x23.81%javna uprava
4x19.05%javni uslužbenec
2x9.52%mobilnost, oblike mobilnosti, motivacija, ravnanje s človeškimi viri, fleksibilnost, stres
1xetični kodeks, policija, vrednote v javni upravi, medsebojni odnosi, sprostitvene tehnike, etika v javni upravi, obvladovanje stresa, neetično ravnanje, Dom starejših občanov Kočevje, gospodarska kriza, varčevalni ukrepi, družbena kriza, zadovoljstvo, mobilnost v državah OECD, delovno okolje, mobilnost zaposlenih, mobilnost v javni upravi, izgorevanje na delovnem mestu, finančni ukrepi, zadovoljstvo zaposlenih, človeški viri, lokalne skupnosti, prenormiranost, hipertrofija predpisov, zakonodaja, trg dela, učinkovitost, fleksibilne oblike zaposlitve, družina, družini prijazno podjetje, starševstvo, formalno delo, poklicno in družinsko življenje, fleksibilnost v državah članicah EU, mobilnost v državah članicah EU., zaposleni