Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Peček

Vseh ključnih besed je 71, ki se skupaj pojavijo 101 krat.
16 ključnih besed (22.54 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 46 krat (45.54 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x15.22%modeliranje
4x8.7%obstoječi proces, simuliranje
3x6.52%poslovni proces, simulacije, iGrafx, prenovljen proces, prenovljeni proces
2x4.35%obstoječi postopek, prenovljeni postopek, iGrafx Process, prenova postopka, prenova poslovnega procesa, javni sektor, prenova procesa, problem
1xrezultati, skrajšan postopek, preobremenjenost delavcev, tehnologija, baza dogodkov, arheološke raziskave, Markovski procesi, obvladovanje tveganj, ključni kazalniki tveganj, SIST ISO 31000, iGrafix Process, Microsoft iGrafx, elektronsko poslovanje, hipotekarni kredit, optimizacija, postopek, odmera DMV, izdaja kreditne kartice, Micrografx iGrafx, izdaja naročilnice, knjigovodske listine, digitalizacija, pridobitev vozniškega dovoljenja, FURS, DDV, računovodska pravila, preobremenjenost zaposlenih sedanji postopek, kadrovska, ToBe, kandidat, e-izobraževanje, obstoječ postopek, enovitost, AsIs, ločitev v Italiji, ločitev partnerjev po sporazumni poti, proces ločitve, ločitev partnerjev z vloženo tožbo, ločitev na Finskem, ločitev v Belgiji, študijska praksa, elektronski obrazci, ločitev, državna štipendija, stanovanjski kredit, preoblikovanje procesa, kvaliteta, Microfragx iGrafx Process, reklamacija obutve, osebna izkaznica, upravna znanost, upravna enota, upravni postopek, poseben upravni postopek, kvantiteta