Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tatjana Rakar

Vseh ključnih besed je 80, ki se skupaj pojavijo 105 krat.
12 ključnih besed (15 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 37 krat (35.24 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x21.62%Magistrske naloge
5x13.51%Diplomska dela
4x10.81%Slovenija
3x8.11%Družinska politika, Delo in družina
2x5.41%Predšolska vzgoja, Socialna politika, starševsko varstvo, Enakost spolov, Socialno podjetništvo, podporno okolje, Otroci
1xKakovost življenja, športni programi, zdravje otrok in mladostnikov, Šport, Osnovna šola, Delovni čas, Otroško varstvo, Upravljanje, Vodilni kadri, Revščina, Nevladne organizacije, pluralizacija programov, zasebni vrtec, Privatizacija, javni vrtec, feminizacija učiteljskega poklica, Trg dela, Zaposljivost, spolni stereotipi, Feminizacija, spolne kvote, Spolna diferenciacija, Spolne vloge, družba znanja, vseživljenjsko učenje, občina Grosuplje, zasebni vrtec s koncesijo, Ženske, Vrtci, Kakovost dela, varna prožnost, Empirični podatki, Zdravje, Danska, MDMQ, gender equality, decision-making, usklajevanje dela in družine, družinska politika, stopnja zaposlenosti žensk, otroško varstvo, gender, vrtec., sistem blaginje, razvoj, socialna ekonomija, Vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, plačni razred, delovno mesto, oblikovalci politike, Zakonodaja, varstvo otrok, Motivacija, Nepridobitne organizacije, javni sektor, javne službe, socialna podjetja, Zaposlovanje, Prostovoljci, rekrutacija, Pionirski dom, izzivi upravljanja, Socialna država, Kvalitativno raziskovanje, zasebne neprofitne organizacije, javni zavodi, stekleni strop