Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Damjan Korošec

Vseh ključnih besed je 101, ki se skupaj pojavijo 115 krat.
11 ključnih besed (10.89 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 25 krat (21.74 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x20%kazensko pravo
2x8%vojna hudodelstva, kaznivo dejanje, spolna samoodločba, epidemija, nevarnost, primerjalnopravna analiza, kazensko materialno pravo, otrok, okužba, javno zdravje
1xsamomor, žrtev, dosmrtni zapor, spolno kazensko pravo, sodna praksa, avtonomija, posilstvo, samoodločba, privolitev pacienta, spolni delikti, spoštovanje volje, smrt, medicinsko kazensko pravo, poklicna odgovornost zdravnika, zdravstvena napaka, objektivna koncepcija biti kaznivega dejanja, spolno nasilje, stek, lahkomiselnost, malomarnost, malomarno zdravljenje, terorizem, imunost, korist otroka, najvišja raven zdravja, privolitev, Posredno storilstvo, organiziran aparat moči, individualna odgovornost., organisationsherrschaft, storilec, hudodelska zdruţba, prenos nalezljivih bolezni, odklonitev obveznega cepljenja, Mednarodno kazensko sodišče, definicija terorizma, medicinsko pravo, kazenskopravna mentaliteta, Rimski statut, genocid, obvezno cepljenje otroka, agresija., hudodelstva zoper človečnost, tradicionalizem, spolna zloraba, mednarodni pogledi na spolna ravnanja, privolitvena sposobnost oškodovanca, človekovo življenje, kazenskopravne dobrine, dvojna zakonska zveza, pravna dobrina, represija, nalezljive bolezni, javna morala, legitimnost, enotnost pravnega reda, teorija povečanja tveganja, strup, poskus, telesna poškodba, nalezljiva bolezen, povzročitev splošne nevarnosti, neizpolnitev blanketnih obveznosti, vzročna zveza, strokovna napaka, kršitev dolžnostnega rav-nanja, ogrozitev, abstraktno, jezikovna metoda razlage, načelo zakonitosti, množinska oblika, prepovedana posledica, mladoletna oseba, ogrožanje, privolitvena sposobnost, spolno dejanje, spolno občevanje, spolni napad, čas izvršitvenega ravnanja, zastaralni rok, materialno, inkriminacija, potencialno, konkretno, formalno, Kazenski zakonik (KZ-1), zastaranje kazenskega pregona, institut zastaranja, načelo omejenosti kazenske represije, medicinski poseg