Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Narat

Vseh ključnih besed je 235, ki se skupaj pojavijo 290 krat.
26 ključnih besed (11.06 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 81 krat (27.93 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x7.41%imunologija
5x6.17%monoklonska protitelesa, CHO, imunoterapija
4x4.94%sesalske celice, imunski sistem, biotehnologija, optimizacija, protitelesa, cepiva
3x3.7%ELISA, krioprotektanti, celične banke, rak
2x2.47%citokini, monoklonsko protitelo, možgani, biološka zdravila, SARS-CoV-2, rakaste celice, zamrzovanje, DMSO, imunoglobulini, limfociti T, celične linije, zdravljenje
1xmeat products, hormonalni sistem, meat allergy, serum albumin, sterilno vnetje, genom, modifikacije, lipoksigenaza, CRISPR, parvalbumin, modeling, bioprocessing, mikotoksini, gluten, biomass, Biotechnology, recombinant allergens, genetika, preeklampsija, nosečnost, imunski status, myosin light chain, ST6GAL1, terapija, dvoživke, regenerativni potencial, dejavnik, adjuvans, cepivo, fagni prikaz, Dendritične celice, modifikacija, težkoverižno protitelo, tumor, tkivo, promoter, β-Actin, RAD52, HSP90, CHO cells, triplex forming oligonucleotides, demenca, nanoprotitelo, recombinant, gene expression, molekularna biologija, telesca, Campylobacter jejuni, bakteriofagi, celična linija CaCo 2, adhezivnost, bakteriofagna terapija, invazivnost, možganska ishemična kap, možganske ovojnice, ATP, ugnezditev, zunajcelično signaliziranje, Warburgov efek, tumorsko mikrookolje, okuževanje, preventiva, Escherichia coli Nissle 1917, Bifidobacterium, mikoplazme/Mycoplasma canis/vnetje/okužba/citokini/izražanje genov/IL-1/IL-6/IL-8/NFκ, B/DH82, mikoplazme/Mycoplasma cynos/citokini/interlevkini/IL-1beta/IL-6/IL-8/NF-kapaB1/vnetje/okužba/izražanje genov/celična linija DH82, Lactobacillus, imunski odziv, produkcija, Hibridomi, probiotiki, probiotični mikroorganizmi, imunomodulacija, oploditev, neplodnost, črevesje, kobilje mleko, celice Caco-2, pasje mikoplazme, Mycoplasma canis, prehrana ljudi, nevrodegenerativna, bolezen, Alzheimerjeva, vaskularna, Leyjeva, beta-kazein, invazija, adhezija, genska cepiva, tehnologije izdelave cepiv, CAR-T, celična terapija, imunsko stanje, vrste cepiv, izdelava cepiv, celična linija DH82, gentamicinski test, preobčutljivostne reakcije tipa I, hipoalergeni, peptidi alergena, vakcinacija, virus, virusi, titer, virus Borna, papige, labodi, perfuzija, optimizacija bioprocesa, glikozilacija, glikanski profil, laktat, mAb, okrepljen bioproces z dohranjevanjem, PDD, molekularne metode, elektrokemoterapija, elektroporacija, ablacija tumorjev, agregacija, napovedovanje agregacije, imunosenescenca, homologna presaditev hematopoetskih matičnih celic, qRT-PCR, levkemija, krvne celice, limfociti δ T, bioproces, amonijak, genska terapija, rAAV, monolit, CIM, ionsko-izmenjevalna kromatografija, diagnostični testi, limfociti, dolgoročno shranjevanje, antioksidanti, primarna imunska pomanjkljivost, oblike primarne imunske pomanjkljivosti, TFF, mukozna cepiva, Apis mellifera, animalna genetika, Varroa destructor, pesticidi, izražanje genov, mezenhimske matične celice, covid-19, nazalna cepiva, COVID-19, pasivna vakcina, nevtralizirajoča mAb, spanje, prehrana, filtracija virusov, kromatografija, laboratorijsko merilo, proizvodno merilo, fuzija, zaključni procesi, Monoklonska protitelesa, cepljenje psov, cepljenje, mikrobiološka diagnostika, test FAVN, titer nevtralizacijskih protiteles, IgG, mlezivo, inhibitorji imunskih kontrolnih točk, rak pljuč, od antigena neodvisna imunoterapija, avtoimunske bolezni, vitamin D, limfociti B, imunosupresija, FcRn, Brix, Imunski sistem, ošpice, virus stekline, zoonoza, bolezni, okužbe, biološka podobna zdravila, bioproces z dohranjevanjem, donosnost, vnetje, celice, alkohol, kajenje, fizična aktivnost, hormoni, kakovost, Amino acids, preživetje, nanodelci, detekcija signalnih molekul, imunološke metode, ROS, mišje mikroglia celice, mikroglia celice, lactate, CHO cell, feed development, monoclonal antibody production, NaCl