Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Narat

Vseh ključnih besed je 273, ki se skupaj pojavijo 347 krat.
31 ključnih besed (11.36 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 105 krat (30.26 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x6.67%monoklonska protitelesa, imunoterapija
6x5.71%imunologija, cepiva, rak, CHO
5x4.76%biotehnologija, protitelesa, imunski sistem
4x3.81%optimizacija, sesalske celice
3x2.86%krioprotektanti, celične banke, ELISA, monoklonsko protitelo
2x1.9%možgani, SARS-CoV-2, biološka zdravila, bakteriofagi, tumor, citokini, imunoglobulini, fuzija, celične linije, rakaste celice, zdravljenje, tumorsko mikrookolje, limfociti T, DMSO, zamrzovanje, nanodelci
1xmodifikacije, genom, dvoživke, sterilno vnetje, terapija, adjuvans, meat allergy, regenerativni potencial, CRISPR, lipoksigenaza, molekularna biologija, RAD52, gene expression, triplex forming oligonucleotides, CHO cells, β-Actin, HSP90, recombinant, promoter, dejavnik, tkivo, ST6GAL1, genetika, hormonalni sistem, ošpice, virus, imunosupresija, limfociti B, inhibitorji imunskih kontrolnih točk, rak pljuč, Imunski sistem, Brix, laboratorijsko merilo, filtracija virusov, proizvodno merilo, IgG, FcRn, mlezivo, od antigena neodvisna imunoterapija, avtoimunske bolezni, nanoprotitelo, meat products, težkoverižno protitelo, fagni prikaz, modifikacija, Dendritične celice, preeklampsija, nosečnost, NaCl, vitamin D, beta-kazein, gluten, imunski status, mikotoksini, cepivo, Alzheimerjeva, možganske ovojnice, Warburgov efek, možganska ishemična kap, Campylobacter jejuni, adhezivnost, celična linija CaCo 2, zunajcelično signaliziranje, ATP, celična terapija, CAR-T, imunsko stanje, neplodnost, ugnezditev, oploditev, invazivnost, bakteriofagna terapija, Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia coli Nissle 1917, mikoplazme/Mycoplasma canis/vnetje/okužba/citokini/izražanje genov/IL-1/IL-6/IL-8/NFκ, mikoplazme/Mycoplasma cynos/citokini/interlevkini/IL-1beta/IL-6/IL-8/NF-kapaB1/vnetje/okužba/izražanje genov/celična linija DH82, B/DH82, imunski odziv, imunomodulacija, preventiva, okuževanje, Hibridomi, produkcija, probiotični mikroorganizmi, probiotiki, genska cepiva, tehnologije izdelave cepiv, kromatografija, vakcinacija, bolezen, vaskularna, telesca, Leyjeva, demenca, biomass, parvalbumin, myosin light chain, recombinant allergens, Biotechnology, modeling, bioprocessing, nevrodegenerativna, prehrana ljudi, preobčutljivostne reakcije tipa I, celična linija DH82, hipoalergeni, peptidi alergena, vrste cepiv, izdelava cepiv, gentamicinski test, adhezija, črevesje, kobilje mleko, celice Caco-2, pasje mikoplazme, invazija, Mycoplasma canis, serum albumin, detekcija signalnih molekul, oblike primarne imunske pomanjkljivosti, primarna imunska pomanjkljivost, limfociti, diagnostični testi, genska terapija, rAAV, antioksidanti, dolgoročno shranjevanje, Cedex, koncentracija in viabilnost celic, fuzijski protein, HPLC, ValitaTiter, Octet, monolit, CIM, mezenhimske matične celice, covid-19, animalna genetika, Apis mellifera, pesticidi, Varroa destructor, nevtralizirajoča mAb, pasivna vakcina, TFF, ionsko-izmenjevalna kromatografija, mukozna cepiva, nazalna cepiva, COVID-19, celice CHO, Industrijski bioproces, bioterapevtiki, sinteza, Biotehnologija, znotrajtumorske bakterije, Alzheimerjeva bolezen, človeški tumorji, bispecifična monoklonska protitelesa, tarčno zdravljenje, chinese hamster, small scale, ovary cells, clone comparison, fed batch, perfusion, amiloid beta, protein tau, aktivacija imunskega odziva, celice T, imunska obramba, mononuklearne celice, avtologni in alogeni, klinične študije imunoterapevtskih zdravil, antigen predstavitvena celica, antigen, protirakave učinkovine, ciljana dostava, antigeni, imunske celice, dendritične celice, izražanje genov, amonijak, kakovost, donosnost, Amino acids, lactate, feed development, CHO cell, bioproces z dohranjevanjem, biološka podobna zdravila, hormoni, fizična aktivnost, celice, vnetje, bolezni, okužbe, monoclonal antibody production, mikroglia celice, cepljenje psov, cepljenje, mikrobiološka diagnostika, test FAVN, Monoklonska protitelesa, titer nevtralizacijskih protiteles, virus stekline, zoonoza, preživetje, mišje mikroglia celice, bioprocesses, imunološke metode, ROS, kajenje, alkohol, titer, perfuzija, virusi, virus Borna, labodi, papige, optimizacija bioprocesa, okrepljen bioproces z dohranjevanjem, glikanski profil, bioproces, glikozilacija, laktat, mAb, PDD, molekularne metode, ablacija tumorjev, elektrokemoterapija, agregacija, napovedovanje agregacije, prehrana, spanje, elektroporacija, imunosenescenca, levkemija, qRT-PCR, krvne celice, limfociti δ T, homologna presaditev hematopoetskih matičnih celic, zaključni procesi