Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Lopatič

Vseh ključnih besed je 54, ki se skupaj pojavijo 56 krat.
2 ključnih besed (3.7 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (7.14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%dimenzioniranje, statična analiza
1xplošče s polnili, votle plošče, CSI Safe 2016, most nateznega traku, mostovi za pešce in kolesarje, Kolektor Koling d.o.o., prefabricirane plošče, Omnia, Trigon, Kondominij Belle vie Tivoli, prednapeti beton, montažne armiranobetonske plošče, časovno odvisni vplivi, most, brv, parametrična študija, program Sofistik, Teddy, lepljen lameliran les, les, naknadno prednapetje, SIST EN 1992-1-1, kabli za prednapenjanje, Freyssinet, program Excel, dinamična analiza, teorija drugega reda, prednapet betonski most, zasnova mostu, analiza obtežb, armiran beton, obtežba, nadomestna upogibna togost prereza, normalne napetosti, vezna sredstva, žeblji, vijaki, nosilnost veznih sredstev, konstrukcija, Sofistik, potresna analiza, načrt, armiranobetonska konstrukcija, standardi Evrokod, sestavljeni leseni stebri, beton, armatura, 3D model, plošča, stena, prerez, uklon