Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Peter Grilc

Vseh ključnih besed je 261, ki se skupaj pojavijo 291 krat.
18 ključnih besed (6.9 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 48 krat (16.49 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x12.5%konkurenčno pravo
5x10.42%omejevanje konkurence
3x6.25%Splošna uredba o varstvu podatkov, pravo EU, nelojalna konkurenca, združitve in prevzemi, zloraba prevladujočega položaja
2x4.17%dobri poslovni običaji, varstvo podatkov, osebni podatki, odškodnina, zagotovila in jamstva, tehnologija veriženja blokov, koncentracije, 102. člen PDEU, športno pravo, internet, mednarodna investicijska arbitraža
1xBenetton, šokantna reklama, reprogramiranje dolga, mirovanje, konverzija terjatev, svoboda izražanja, oglaševanje, referenčni sistem, prosti pretok blaga znotraj EU, davek na motorna vozila, dvojno obdavčenje, sodelovalne spletne platforme, ekonomija delitve, sodelovalno gospodarstvo, Smernice OECD za določanje transfernih cen, neodvisno tržno načelo, večnacionalne skupine povezanih družb, selektivnost, škodljiva davčna konkurenca, davčno izogibanje, transferne cene, davčno stališče, državne pomoči, postopki zaradi insolventnosti, digitalne platforme, WADA Code, WADA, poslovna strategija, predatorstvo, Intel, racionalnost predatorskih cen, EuroLeague, NBA, sankcije za doping, športne organizacije, kartelni sistem, piramidni sistem, test sorazmernosti, primerjalnopravna analiza, Post Denmark I, Brooke Group, izvensodno finančno prestrukturiranje, Finančno prestrukturiranje, pravna regulacija, upniki, krovna pogodba o finančnem prestrukturiranju, banke upnice, CETA., posredna razlastitev, mednarodne investicije, Amazon., intra-EU bilateralni investicijski sporazumi, Achmea, prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva, avtonomija prava EU, dolg, Evropski odbor za varstvo podatkov, izključitev pri strankah, izključitev pri surovinah, Formula 1, razdeljevanje dobička, Konkurenca, 101. člen PDEU, neusklajeni učinki, učinkovitosti, odpadna električna in elektronska oprema, Evropska unija, odpadne baterije in akumulatorji, vozila po koncu njihove življenjske dobe, vertikalne koncentracije, odpadna embalaža., utemeljitev propadajočega podjetja, presoja koncentracij, zavajajoče oglaševanje, metadata oglaševanje, domaingrabbing, spamming, konkurenca, povprečen potrošnik, razlaga CISG., spremenjene okoliščine, konkurenčno pravo EU, vzročna zveza, združitve in prevzemi., Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, protipravno pridobljen dobiček, procesni stroški, Razširjena odgovornost proizvajalca, napake volje, dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, rezervni deli, dostop do rezervnih delov., skladnost poslovanja, konkurenčnopravni programi skladnosti, programi skladnosti, tehnične informacije, neodvisni serviserji, Evropska Unija, Računalništvo v oblaku, obdelava podatkov, pravice posameznikov, popravljanje in vzdrževanje vozil, protidopinška ureditev, nadzornik za skladnost, antitrust, pogodba o prodaji delnic, pogodba o prodaji deleža, klavzule o omejitvi odgovornosti, pravne napake, garancija, stvarne napake, dobri poslovni običaji  , ZDA, Evropska komisija, konkurenčna tveganja, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence., Izvorno oglaševanje, EU, učinkovito razkritje oglaševalske vsebine, Uber, prenosljivi vrednostni papir, deljeno upravljanje, Evroliga., goljufija, nepravilnost, finančni popravki, upravne sankcije, FIBA, košarka, Favoriziranje lastnih storitev, poročilo o skrbnem pregledu, vertikalna diskriminacija, Google Search (Shopping)., Lizbonska pogodba, prost pretok storitev, skladi EU, varstvo osebnih podatkov, pravna učinkovitost., pravna veljavnost, pogodba o nerazkrivanju poslovnih skrivnosti, poslovna skrivnost, odškodninska odgovornost, pogodbena kazen, pogodbeno pravo, obligacijski zakonik, pametne pogodbe, zasebnost, blockchain, tehnologija veriženja podatkovnih blokov, pogodbene predpostavke, izvajalec skrbnega pregleda, odškodovanje, biotehnologija, ex ante regulacija., pravice intelektualne lastnine, patent, korist potrošnika, rule of reason, digitalni trgi, platforme, ISDA, Krovna pogodba za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, standardizacija, zaključna neto izravnava, tehnološki giganti, Veliko podatkovje, anticommons učinki, skupinske izjeme, ISDS, sodba Achmea, skrbni pravni pregled, pogodba o prodaji in prenosu poslovnega deleža, odložni pogoj, odgovornost prodajalca, intra-EU bilateralni investicijski sporazumi (intra-EU BIS), Evropska energetska listina (ECT), nedovoljene državne pomoči, prenos tehnologije, 107. PDEU, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE), podpore za OVE, pravna ureditev poslovne skrivnosti, nepooblaščeno razkritje poslovnih skrivnosti, spletni zaslužek, kršitev konkurenčnega prava, spletna trgovina, spletno poslovanje, podjetniško pravo, podjetje, omejevalni sporazumi, zasebno uveljavljanje, samostojno kibernetsko zavarovanje, kršitev zasebnosti podatkov, zavarovanje splošne odgovornosti, izključitvene klavzule, razvoj trga kibernetskih zavarovanj., sodna praksa, gospodarsko pravo, pravo Republike Slovenije, nematerializirani vrednostni papir., javna ponudba vrednostnih papirjev, izključevalne zlorabe prevladujočega položaja, formalistični pristop, škoda potrošnikom, presoja po učinku, izvedeni finančni instrumenti, vrednostni žeton, samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo, mrežni marketing., Vrednostni papir, kriptožeton, kibernetsko tveganje, kibernetska varnost, nacionalna obravnava, pogajanja, obveznost mirovanja, obveznost priglasitve, enotna koncentracija, koncentracija, tuje neposredne naložbe, prostotrgovinski sporazumi EU, zakon o poslovni skrivnosti., zloraba poslovnih skrivnosti, mednarodno investicijsko pravo, konvergenca, WTO, nadzor koncentracij, nadzor, pogodba, računalništvo v oblaku, splošni pogoji pogodbe, odgovornost, Kibernetsko zavarovanje, jamstva, varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, Slovensko zavarovalno združenje, zavarovalni spori, uredba št. 139/2004, alternativno reševanje sporov, arbitraža, mediacija, doping