Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Jevšnik

Vseh ključnih besed je 63, ki se skupaj pojavijo 85 krat.
12 ključnih besed (19.05 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 34 krat (40 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x20.59%varnost živil
4x11.76%znanje, higiena
3x8.82%bolnišnica
2x5.88%odnos, zaposleni pri delu z živili, higiena živil, pitna voda, higiena rok, živila, vedenje, zavržki hrane
1xosnovnošolski otroci, neformalno izobraževanje, gospodinjstva, predšolski otroci, odpadna hrana, ocena skladnosti vodovodov v občini Mirna, upravljanje vodovodov, namenjena takojšnjemu zaužitju, mikrobiološka varnost, usposabljanje zaposlenih, užitni del, neužitni del, nadzor, medicinska sestra, HACCP, tveganje, varna živila, čiščenje, potrošnik, vedenje zaposlenih, starostnik, kuhinjski dnevnik, validacija, ukrepi, gostinstvo, predšolska vzgoja, prikrito opazovanje, umivanje rok, spodbujevalna orodja, razkuževanje, osebna higiena, dobra higienska praksa, viški hrane, ravnanje, metoda tehtanja, ulična hrana, premični in/ali začasni obrati javne prehrane, umivanje, ravnanje z živili, okužbe, potrošniki, povezane z zdravstvom, večkratno odporni mikroorganizmi, ATP bioluminiscenca, kultura zagotavljanja varnosti živil, jugovzhodna Slovenija, zaposleni, živilski obrati, kuhinja v osnovni šoli, znanje zaposlenih pri delu z živili, vodikov peroksid