Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Benjamin Lipovšek

Vseh ključnih besed je 58, ki se skupaj pojavijo 59 krat.
1 ključnih besed (1.72 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (3.39 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%koračni motor
1xsledilnik sonca, fotonapetostni moduli, kalibracija, metoda merjenja z lasersko triangulacijo, laserska triangulacija, sončne celice, nastavitve kamer., detekcija napak, sončna celica, kartonski stroj, sistem kamer, optimizacija sistema, naprava za kalibriranje, kamera za merjenje razdalje z metodo laserske triangulacije., transparentni prevodni oksid, goniometrični merilni sistem, avtomatizacija, krmilno vezje, mikrostikalo, IR senzor, razprševanje svetlobe, optična karakterizacija, enoelektronski tranzistor, enoelektronska logična vezja, Monte-Carlo. simulacija, MOSES, logika stanj napetosti, Fluorescenca, image sensor, GaAs, SISFET, TCAD, Sentaurus, HEMT, dopiranje, FET, tranzistor, optične simulacije, CROWM, barvna plast, modeliranje, kratkostični tok, 2DEG, Fotonapetostni moduli, dvojni žarek, kvantni izkoristek, LabVIEW, Photo-response characterisation, photodetector, spektralni odziv, optimalna debelina, lomni količniki, enkapsulacijski materiali, kristalnosilicijeve sončne celice, protiodbojna plast, realistični osvetlitveni pogoji, BIPV