Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Metka Mencin Čeplak

Vseh ključnih besed je 221, ki se skupaj pojavijo 256 krat.
19 ključnih besed (8.6 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 54 krat (21.09 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x22.22%Diplomska dela
5x9.26%neoliberalizem
3x5.56%stigma, identiteta, feminizem
2x3.7%družbena omrežja, ženske, reproduktivne pravice, poliamorija, ideologija, Magistrske naloge, spol, Partnerska zveza, seksualnost, ljubezen, delo, Izobraževanje, abortus, zdravje
1xSeksizem, hegemona moškost, Delitev dela, sindrom prijaznega fanta, friendzone, Družbene spremembe, normifikacija, Monogamija, Spolnost, socialna ranljivost, Osip, ženska seksualnost, Gluhi in naglušni, gluhota, normalizacija, Gluhost, Humor, učenci/učenke., Irska, Abortus, referendum, analiza diskurza, normativni nadzor, množica., pripadniki_ce skupini, sodobni rasizem, intersekcionalnost, romski feminizem in aktivizem, Karizmatična osebnost, socialna moč, srečnost, revščina, Šolski neuspeh, strah pred neuspehom, spolna razlika, moškocentričnost, hetero-cis-normativnost, NPZ-nacionalno preverjanje znanja, imperativ šolskega uspeha, Rdeči križ Slovenije, socialna izključenost, Območno združenje Rdeči križ Domžale., stališča in odnos javnosti, nacionalizem, patriarhat, Človekoljubna pomoč, medikalizacija, psihiatrične diagnoze, skrbstveno delo, neplačano delo, nevidno delo, neoliberalna družba, anksioznost, uporabniške izkušnje, Družina, Alternativna medicina, Uporabniki, Zdravljenje, spletna socialna omrežja, Facebook, emocionalna odvisnost, norost, ambivalentnost, neenakost, vozniki, disfunkcionalnost, družba, lepotni ideali, discipliniranje telesa, rekreativno uživanje drog, atopijski dermatitis, Medosebni odnosi, Demenca, Družbeni odnosi, Stigma (Socialna psihologija), Starši, Izbira, Svoboda, Avtizem pri otrocih, večkratna diskriminacija, prisilna prostitucija, Nasilje v družini, psihosocialna pomoč, Trgovanje z ljudmi, Prostitucija, Avtonomija, Nasilje nad ženskami, Prehranjevalne navade, medicinski diskurz, Družbena regulacija, Medicina, alzheimerjeva demenca, sladkor, Stereotipi, Socialni marketing, Socialna podpora, Šah, Moškosrediščnost, programi za delo s storilci nasilja, transspolnost, Evtanazija, "duševne motnje", pomoč pri samomoru, etika, smrt, terapevtska kultura, psihiatrizacija, samske ženske, emancipacija, nadzor, intelektualna ovira, preprečevanje trpljenja., kritična psihologija, materinstvo, znanstvena kariera, ovire, spolna neenakost, religija, doživljanje starosti., staranje, kritika psihologije, interpelacija, ideološki aparat države, starost, sologamija, prostitutke, magistrska dela, Nova24TV, zdravstvena nega, hierarhija, vodenje, Mladina, ženskost, politična levica, homofobija, marksizem, medijski diskurz, zadovoljstvo, medosebni odnosi, seksualni sram, Kralji ulice., krščanski imperativ, erotika, patriarhalna opresija, brezdomstvo, psihološki ideali (neo)liberalizma, priseljenci druge generacije, priseljevanje, samopodoba, diskriminacija., Koran, Tora, najstniki, skupine za samopomoč, socialna anksioznost, negativni učinki družbenih omrežij, zahodni feminizem, informacijsko-komunikacijska tehnologija, virtualne skupnosti, družbene vede, arheologija sociologije, socialni kapital, kibernetski prostor, postkolonialni feminizem, post-kolonializem, samoumevnost, potrditev spola, neoliberalni subjekt, tekmovalnost, družbene vezi, tranzicija, homoseksualnost, transnacionalni feminizem, nove oblike dela, vplivnež, Instagram., pozitivizem, moderna znanost, alternativna medicina, znanstvena medicina, pravljica, otrok, katarza, zeliščarstvo, Zdravilne rastline, spolni binarizem., komercialno nadomestno materinstvo, potrošništvo, telo, zgodovina., spolnost, nadzorovanje, upravljanje, neomedikalizacija, epistemologija, menstruacija, patologizacija, homoseksualci, odprta intimno-partnerska razmerja, monogamija., Medikalizacija, Rominje