Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gorazd Kovačič

Vseh ključnih besed je 119, ki se skupaj pojavijo 135 krat.
8 ključnih besed (6.72 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 24 krat (17.78 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x29.17%diplomska dela
5x20.83%neoliberalizem
2x8.33%sindikati, postfordizem, blagovni fetišizem, diskurz, socialna politika, Slovenija
1xdružbena struktura, kulturne razlike, družbeni odnosi, konfucijanstvo, Kitajska, terorizem, kritična analiza, slovenski mediji, evfemizmi, teroristični napadi, mediji, politika, guanxi, koutou, novodobništvo, diplomska dela bolonjskega študija, sodobna duhovna gibanja, tržna dejavnost, podjetništvo, politična filozofija, libertarizem, obredi, pokloni, rituali, deregulacija trga, privatizacija, rasizem, ksenofobija, literatura in družba, literatura in ideologija, Sežana, prometni tokovi, geopolitika, francoska književnost, mimesis, ljubezen, bolonjske diplome, partnerski odnosi, potrošništvo, realizem, obmejne regije, funkcije mest, politični programi, krščanski socializem, ekonomisti, politiki, sociologi, splet, socialna vprašanja, trg delovne sile, geografske diplome, socialna varnost, univerzalni temeljni dohodek, socialna pravičnost, fakultete, komplementarna in alternativna medicina, pokopališče, prostor, ahistoričnost, priročniki za samopomoč, kapitalizem, raba pokopališč, odnos do smrti, stavke, interesni individualizem, pokopališka krajina, krajina, Žale, samouresničitev, človeški kapital., svetovno nogometno prvenstvo, nogomet, šola, ideologija, funkcije avtoritete, politični vplivi, športna diplomacija, samouresničenje, individualizacija, avtoriteta, družben razvoj, država gostiteljica., industrijski odnosi, industrijski konflikti, kazenska zakonodaja, penologija, obsojenci, revizionizem, komunistična partija, kazenskopravni sistem, tretma, stanovanska problematika, stanovanske zadruge, nepremičnine, proticepilstvo, kaznovanje, civilna družba, sovjeti, prekarizacija dela, sindikaliziranje prekarcev, industrijski odnosi v Sloveniji, Delavska svetovalnica, neokorporativizem, migrantski delavci, socialna država, Sovjetska zveza, proletarska država, javna razprava., varstveni dodatek, denarna socialna pomoč, transfer