Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maša Filipovič Hrast

Vseh ključnih besed je 144, ki se skupaj pojavijo 176 krat.
14 ključnih besed (9.72 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 46 krat (26.14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x19.57%Diplomska dela
6x13.04%Slovenija
5x10.87%Magistrske naloge
4x8.7%Staranje prebivalstva
3x6.52%mladi, ranljive skupine
2x4.35%aktivno staranje, deinstitucionalizacija, država blaginje, Gospodarska kriza (2008), socialna izključenost, Družbena izključenost, dolgotrajna oskrba, Starostniki
1xDemografska struktura, Zdravstveno varstvo, psihiatrične ustanove, Družbena neenakost, Finska, Zdravstveno zavarovanje, Revščina, Zdravje, financiranje zdravstva, Psihiatrične bolnišnice, Ekonomska neenakost, priznavanje znanj, Diskurz, Množični mediji, Evtanazija, Zaposlovanje, Socialno podjetništvo, Socialna ekonomija, Kritična analiza diskurza, Paliativna oskrba, Neformalno izobraževanje, Trg dela, Prostovoljno delo, Duševne bolezni, Palliative treatment, Domovi za ostarele, starejši, Medgeneracijski odnosi, institucionalno bivanje, stroški oskrbe, emocionalna opora, ekonomska kriza, Preventiva, Stanovanjska politika, Brezdomstvo, brezdomna mladina, brezdomstvo med mladimi, intersekcija, starejši občani, družabne dejavnosti, medgeneracijski centri, starejši ljudje, predsodki, starejši brezposelni, deložacije, Zdravstvo, Kakovost življenja, Staranje, Čustva, zakonodaja, socialni stiki, Individualizacija, kakovostna starost, Socialna opora, Socialna politika, slovenske bolnišnice, Umiranje, paliativni tim, paliativna oskrba, Javna dela, Brezposelni, Institucije, medgeneracijska solidarnost, zaposlovanje osebnih asistentov, izvajalci osebne asistence, Pokojninski sistem, ljudje z ovirami, osebna asistenca, socialne politike, socialna pravičnost, starostne pokojnine, razvoj pokojninskega sistema, bolnišnice, zdravstvo v Sloveniji, financiranje, privatizacija, prihodnost pokojninskega sistema., zdravstvo, neoliberalizem, centri za socialno delo, mega dogodki, olimpijske igre, Barcelona, lokalna identiteta, participacija, zaposlovanje, starosti prijazna okolja, turizem, stari ljudje, socialnovarstveni programi, socialna ranljivost, vrednote, vključevanje, stanovanja starih ljudi, prilagoditev stanovanj, pokojninski sistem, trg, menedžment starosti, trg dela, sistem blaginje, demografski trendi, lastnosti starejših delavcev, evropeizacija., starejši delavec, družinska politika, družinski prejemki, socialna varnost, revščina in socialna izključenost, oboleli starši., odrasli otroci, globalna finančna kriza., brezdomstvo, socialna politika, blaginjski režim, gospodarska kriza 2008, družbeni problemi, simbolni interakcionizem, Italija, dohodkovna neenakost, blaginjski sistem, analiza diskurza., študentje, alkohol, družina, družini prijazno podjetje., usklajevanje dela in družine, stres na delovnem mestu, tematska analiza., Stres, socialni transferji