Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maša Filipovič Hrast

Vseh ključnih besed je 120, ki se skupaj pojavijo 145 krat.
11 ključnih besed (9.17 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 36 krat (24.83 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x25%Diplomska dela
5x13.89%Slovenija, Magistrske naloge
3x8.33%Staranje prebivalstva
2x5.56%socialna izključenost, država blaginje, ranljive skupine, Družbena izključenost, Starostniki, Gospodarska kriza (2008), mladi
1xdeinstitucionalizacija, Medgeneracijski odnosi, psihiatrične ustanove, Psihiatrične bolnišnice, Duševne bolezni, Finska, Institucije, kakovostna starost, socialni stiki, Individualizacija, financiranje zdravstva, starejši, Demografska struktura, Trg dela, Neformalno izobraževanje, Prostovoljno delo, Družbena neenakost, Ekonomska neenakost, Zdravstveno zavarovanje, Kakovost življenja, Revščina, Zdravje, Zdravstveno varstvo, Čustva, brezdomna mladina, brezdomstvo med mladimi, emocionalna opora, aktivno staranje, institucionalno bivanje, stroški oskrbe, predsodki, starejši brezposelni, starejši občani, družabne dejavnosti, intersekcija, medgeneracijski centri, starejši ljudje, ekonomska kriza, Preventiva, Brezposelni, paliativna oskrba, Javna dela, Socialna politika, priznavanje znanj, Socialna opora, paliativni tim, slovenske bolnišnice, Stanovanjska politika, Brezdomstvo, deložacije, Zdravstvo, Umiranje, Staranje, Palliative treatment, tematska analiza., Stres, alkohol, študentje, simbolni interakcionizem, stres na delovnem mestu, usklajevanje dela in družine, socialna politika, evropeizacija., blaginjski režim, družini prijazno podjetje., družina, družbeni problemi, gospodarska kriza 2008, financiranje, bolnišnice, privatizacija, zdravstvo, prihodnost pokojninskega sistema., zdravstvo v Sloveniji, pokojninski sistem, dohodkovna neenakost, Italija, analiza diskurza., blaginjski sistem, trg, starejši delavec, lastnosti starejših delavcev, Zaposlovanje, razvoj pokojninskega sistema, Socialna ekonomija, Socialno podjetništvo, zakonodaja, starostne pokojnine, Evtanazija, Pokojninski sistem, Paliativna oskrba, Kritična analiza diskurza, Množični mediji, Diskurz, socialni transferji, revščina in socialna izključenost, sistem blaginje, družinska politika, trg dela, menedžment starosti, demografski trendi, družinski prejemki, globalna finančna kriza., oboleli starši., socialna varnost, odrasli otroci, medgeneracijska solidarnost, dolgotrajna oskrba, Domovi za ostarele