Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Primož Gorkič

Vseh ključnih besed je 181, ki se skupaj pojavijo 209 krat.
19 ključnih besed (10.5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 47 krat (22.49 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x12.77%kazenski postopek
4x8.51%Evropsko sodišče za človekove pravice, sodnik
3x6.38%evropsko pravo človekovih pravic
2x4.26%zaupno razmerje, varstvo osebnih podatkov, policija, obramba, odvetniška zasebnost, pravica do zasebnosti, hišna preiskava, preiskava odvetniške pisarne, Ustavno sodišče Republike Slovenije, predkazenski postopek, sodna praksa ESČP, privilegij zoper samoobtožbo, procesne pravice, državni tožilec, harmonizacija
1xizvedena priča, CKTP, dokaz, izvedenec, možganski prstni odtisi, zaznavanje laži, sodba v zadevi Salduz, omejitve pravice do zagovornika, pravica do zagovornika, sodba v zadevi Ibrahim., nevroznanost, priča, učinkovito pravno sredstvo, ZKP-N, pravica do neposrednega zaslišanja obremenilnih prič, Evropska konvencija za človekove pravice, pošteno sojenje, nedotakljivost stanovanja, nepopolno pravno sredstvo., novela ZKP- N, restorativna pravičnost, priznanje krivde, pravna sredstva, hearsay dokaz, Al-Khawajev test, strokovna mnenja obrambe., kazensko pravo, pravično zadoščenje, rokovni predlog, EKČP, ESČP, Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, nadzorstvena pritožba, Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, Lukend, zaščita informacijskih virov, prikriti preiskovalni ukrep, oddaljeno preiskovanje, Opis kaznivega dejanja, tožilec, forenzični računalniški programi, judikatura Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, načelo vzajemnega priznavanja, Evropski nalog za prijetje in predajo, Okvirni sklep Sveta 2008/978/PNZ, Direktiva 2014/41/EU, obdolženec, načelo zakonitosti, pošten sodni postopek, pravica do obrambe, klavzula soočenja, anonimna priča, zaslišanje priče, obremenilna priča, obtožnica, objektivna identiteta., pravna jamstva, Evropska unija, dovoljenost dokazov pridobljenih v tujini, ustavna jamstva, evropski nalog za prijetje in predajo, pristojnost EU, klavzula o prepovedi poslabšanja položaja, Načelo vzajemnega priznavanja, direktiva o pravicah žrtev kaznivih dejanj, novinar, privilegirane priče, svoboda izražanja, Listina EU o temeljnih pravicah, sodna praksa SEU, Slovenija, Anglija, Italija, Nemčija, človekove pravice, učinkovitost, dvojna kaznivost, načelo, preiskovalni postopek, edicijska dolžnost, algoritem, pravnomočna kazenska sodna odločba, ustavne pravice v kazenskem postopku., Žvižgač, žvižgaštvo, zahteva za varstvo zakonitosti, mednarodno kazensko pravo, načelo pravne varnosti, načelo pravičnosti, Procesna jamstva, procesno varstvo, Direktiva EU o zaščiti žvižgačev, otrok žrtev, otrok priča, sekundarna viktimizacija, spolna zloraba, analiza sodne prakse, Komisija za korupcijo., razmerje med stranko in odvetnikom, poklicna tajnost odvetnika, javnopravna narava procesnega razmerja, pravna narava procesnega dejanja, sporazum o priznanju krivde, neodvisnost in nepristranskost, sklep o zavrženju ovadbe, pogajanje o krivdi, kaznovalni nalog, pristojnosti državnega tožilca, načelo enakosti orožij, selekcijski mehanizmi, načelo legalitete, načelo subsidiarnosti, procesno dejanje, zmota, napaka volje, nedovoljeni dokazi., pravica do poštenega postopka, načelo efektivnosti, doktrina četrte instance, legitimnost, (pred)kazenski postopek, Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihova celostna obravnava v Hiši za otroke, izvedensko mnenje, dokazna ocena, strokovno mnenje, Kibernetska kriminaliteta - računalništvo v oblaku - pravica do zasebnosti – jurisdikcija – identifikacija storilcev – digitalna forenzika – evropski preiskovalni nalog– mednarodna pravna pomoč – Konvencija o kibernetski kriminaliteti - Cloud act, izvedenstvo, sodni izvedenec, baza DNK, rasna diskriminacija, domneva nedolžnosti, Umetna inteligenca, sojenje, Gäfgen proti Nemčiji, Ibrahim in ostali proti Združenemu Kraljestvu, oškodovanec, Jalloh proti Nemčiji, javni interes, krivda, izločitev dokazov, varstvo procesnih garancij, profil DNK, sorodstveno iskanje, test psihofizičnih stanj, varstvo privilegija zoper samoobtožbo, prekršek, policijsko pravo, (varnostna) policijska pooblastila, komunikacijska zasebnost, prometni podatki, doktrina tretje stranke, hitri postopek o prekršku, kršitev cestno prometnih pravil, algoritmi, strojno učenje, umetna inteligenca, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, GDPR, ZPrCP, španski kazenski sistem, bančništvo, sodelovanje v kazenskem postopku