Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tomaž Deželan

Vseh ključnih besed je 96, ki se skupaj pojavijo 116 krat.
8 ključnih besed (8.33 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 28 krat (24.14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x21.43%Slovenija, Diplomska dela
4x14.29%Magistrske naloge
3x10.71%Politična participacija, Politične stranke
2x7.14%zastopanost žensk, občinski sveti, mladi
1xVisoko šolstvo, aktivno državljanstvo, komunikacijska tehnologija, Mladina, kompetence, Uporabniki, visokošolski zavodi, spretnosti, množični mediji, oglaševanje, Trg dela, Delovne organizacije, Diplomanti (Univerze in visoke šole), predvolilna kampanja, Volitve, politični marketing, politična propaganda, politične komunikacije, Znanje, Institucionalizacija, multikulturno državljanstvo, multikulturna politika, vrednotni sistem, vrednotna kakovost, kooperative, civilna iniciativa, tretja razvojna os, politična legitimnost, politična korupcija, policy znanost, Lasswell Harold D., državna ureditev blaginje, volilna neenakost, regulacija, etičnost, medskupine, Razvoj, kurikul, državljanska participacija, migracijska teorija, iregularne migracije, Slovenci, državljanska morala, Politika do drog, Lokalna samouprava, mladinski sektor, participacija mladih, mladinska politika, internacionalizacija, zagovorništvo mladih, demokracija, populizem, retorika, volilne kampanje, učinki, akademsko osebje, e-demokracija, občine, Evropska solidarnostna enota (ESE), Evropska unija (EU), družbeni mediji, družbena omrežja, mobilnost, motivacija, epidemija, trolanje., Interesne skupine, Analiza politik, Mladinska politika, Kranj (Slovenija), Kandidati za volitve, spolne kvote, kritična masa, Ženske v politiki, Enakost med moškimi in ženskami, solidarnost, Volilne kampanje, Volilna propaganda, občinske svetnice, Hrvaška, Lobiranje, Študentske organizacije, Občine, Političarke, Lokalne volitve, politični kandidati, volilni plakat, Prepovedane droge