Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Plesničar M.

Vseh ključnih besed je 31, ki se skupaj pojavijo 31 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xsporazumevanje o krivdi, pogajanja o priznanju krivde, kognitivni intervju, zaznavanje, forenzična psihologija, spomin, priznanje obdolženca, psihološki vplivi, kriminološki vidiki, problematika v praksi, pravni vidiki, Trgovina z ljudmi, lažno priznanje, krivda., prepoznava, kazenski postopek, Jalloh proti Nemčiji, Gäfgen proti Nemčiji, Evropsko sodišče za človekove pravice, javni interes, izločitev dokazov, varstvo procesnih garancij, Ibrahim in ostali proti Združenemu Kraljestvu, mladoletne storilke, očividci, kazensko pravo, verodostojnost pričevanja, kaznovanje, kaznivo dejanje, povzročitev smrti, privilegij zoper samoobtožbo