Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jožica Peterka Novak

Vseh ključnih besed je 48, ki se skupaj pojavijo 69 krat.
9 ključnih besed (18.75 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 30 krat (43.48 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x26.67%zdravstvena nega
6x20%psihiatrija
3x10%duševno zdravje, diplomska dela
2x6.67%zdravstvena nega na področju psihiatrije, dejavniki tveganja, zdravljenje, medicinske sestre, vloga medicinske sestre
1xzloraba psihoaktivnih snovi, psihoaktivne snovi, zdravstvena nega odvisnih od psihoaktivnih snovi, negovalni problemi, simptomi, preganjalne blodnje, vpliv na zdravje, civilna obleka, znanje, etika, etične dileme, posebni varovalni ukrepi., razvoj, Hildegard Peplau, osebna varovalna oprema, intervencije medicinske sestre, Dorothea Linde Dix, Linda Richards, pacient z duševno motnjo, poporodna depresija, strah, tesnoba, komunikacija, operacijska zdravstvena nega, predoperativna priprava, zloraba alkohola, motivacijski postopki, terapevtska komunikacija, samopomoč, agresivno vedenje, preprečevanje nasilja, model medosebnih odnosov, spolna disfunkcija, nasilno vedenje, tabu, koordinator odpusta, destigmatizacija, zdravstvena vzgoja, pacientove potrebe