Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojmir Wondra

Vseh ključnih besed je 142, ki se skupaj pojavijo 217 krat.
31 ključnih besed (21.83 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 106 krat (48.85 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
19x17.92%vino
8x7.55%senzorične lastnosti
5x4.72%biološki razkis, kakovost vina, modra frankinja
4x3.77%mošt, fizikalnokemijske lastnosti, bela vina
3x2.83%alkoholna fermentacija, fizikalno-kemijske lastnosti, sauvignon, maceracija, mlečnokislinske bakterije, zorenje vina na drožeh
2x1.89%kvasovke, tehnološki postopki, grozdje, sur lie, pH vrednost, mlado vino, starterske kulture, senzorična kakovost, senzorična analiza, grozdni sok, kloni, kemična sestava, kemijska sestava, fenolne spojine, fenoli, vinarstvo, temperatura fermentacije
1xMalvazija, klasična pridelava, tržne poti, tehnološka zrelost, sladkor, trendi razvoja, skupna vinska klet, trženjski splet, cena, zorenje grozdja, maceracija drozge, potrošniki, Slovenija, slovenski potrošniki, nakupovalne navade, vinska trta, kultura uživanja vina, sorta 'Kraljevina', trženje vin, organiziranje vinogradnikov, trženjsko komuniciranje, pridelava vina v dolijih, predelava grozdja, zorenje na drožeh, kemijska sestava mošta, kultivar Chardonnay, kultivar Rebula, kultivar Zeleni sauvignon, mešanje vin, zrelost grozdja, višji alkoholi, estri, hlapne komponente, kinetika rasti kvasovk, sorta Rebula, spontana alkoholna fermentacija, parametri vina, resveratrol, zgodovina vinske trte, razvoj vinogradništva na Slovenskem, amfore, doliji, pufrna kapaciteta, vino v dolijih, razvoj vinarstva na Slovenskem, izdelava dolijev, težke kovine, vinorodna dežela Posavje, pepel, hlapne kisline, blagovna znamka, organske kisline, skupne kisline, leseni sodi, laški rizling, Saccharomyces bayanus, histamin, jabolčno mlečnokislinska fermentacija, ICP-OES, biogeni amini, rdeče vino, cviček PTP, rukatac, encimi, maraština, hrvaški kultivar, senzorično ocenjevanje, ICP-MS, mikrolokacija, flavonoidi, neflavonoidi, antociani, Modra frankinja, rdeča vina, Renski rizling, vinske kvasovke, elementarna sestava, kovine, renski rizling, Saccharomyces cerevisiae, izolat avtohtonih kvasovk, sestava vina, fizikalno kemijske lastnosti, barva vina, sestavine vina, kisik, mikrooksidacija, nerjaveče jeklene posode, steklene posode, vinogradništvo, zgodovinski pregled, prekmurska vina, trženje vina, sorte vinske trte, vinorodni okoliš Prekmurje, Prekmurje, vinske posode, zorenje vina, fine droži, jabolčno-mlečnokislinska fermentacija, selekcionirane kulture, merlot, vina, sorta rebula, enološka sredstva, kemijska analiza, senzorična analiza vina, kombinirana čistilna sredstva, bentonit, čiščenje vina, Laški rizling