Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vasilka Sancin

Vseh ključnih besed je 225, ki se skupaj pojavijo 251 krat.
15 ključnih besed (6.67 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 41 krat (16.33 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x17.07%mednarodno investicijsko pravo
5x12.2%mednarodna investicijska arbitraža
3x7.32%kibernetski prostor, odgovornost zaščititi, mednarodno pravo oboroženih spopadov
2x4.88%kršitev človekovih pravic, odgovornost držav, naravne nesreče, nedržavni akterji, načelo ozemeljske suverenosti, soglasje države, nemednarodni oboroženi spopadi, humanitarna pomoč, investicijska arbitraža, človekove pravice
1xrazlastitev, klavzula o pošteni in pravični obravnavi, CETA, razkritje premoženja javnih uslužbencev., tuji teroristični borec, terorizem, klavzula o nacionalni obravnavi, tuji borec, klavzula o obravnavi po načelu največjih ugodnosti, TPP, Mednarodni investicijski sporazum, zaščita investitorja, preprečevanje in mednarodni boj proti korupciji, UNCAC, vrnitev premoženja pridobljenega s korupcijo, korupcija tujih javnih uslužbencev, mednarodna investicijska arbitraža., investicija, mednarodna trgovinska transakcija, UNODC, izročitev zaradi korupcijskih kaznivih dejanj, zunanji odnosi EU, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR), begunsko taborišče, deljena odgovornost, Osnutek členov o odgovornosti mednarodnih organizacij za mednarodna protipravna dejanja, Pravica do samoobrambe, notranje razseljene osebe, begunci, Luna, rudarjenje na nebesnih telesih, varstvo okolja vesolja, načelo neprisvojljivosti, dobrobit celotnega človeštva, oborožen napad, kibernetski napad, načelo skladne razlage, pravo Evropske unije, Varnostni svet OZN, klavzula največjih ugodnosti, mednarodni investicijski sporazum, neposredni učinek mednarodnega prava, sui generis pravni red, neizbežna samoobramba, uporaba sile, kibernetske operacije, jus ad bellum, Sodišče Evropske unije, pravo varstva okolja, Severna Koreja, Space Debris., the United Nations Office for Outer Space Affairs, internet, pravica do zasebnosti, svoboda izražanja, the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, the Space Debris Mitigation Guidelines, IADC, obveznost preiskovanja kibernetskih napadov, NASA, Outer Space, the Outer Space Treaty, ekonomsko kibernetsko vohunjenje, načelo neintervencije, konvencionalno orožje, trgovina z orožjem, prenos orožja, embargi na prenos orožja, osebno in lahko orožje., Pogodba o trgovini z orožjem, Mednarodna komisija za vprašanje intervencije in državne suverenosti, varstvo oseb, Svetovna trgovinska organizacija, Komisija za mednarodno pravo, ciklon Nargis, Mjanmar, ki se uporablja v kibernetskem prostoru, Talinski priročnik 2.0. o mednarodnem pravu, mednarodno kazensko pravo, kolektivna varnost, mednarodna hudodelstva, mednarodno pravo odgovornosti držav, individualna kazenska odgovornost, mednarodna skupnost, Organizacija Združenih narodov, načelo odgovornosti zaščititi, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, odgovornost mednarodne skupnosti, mednarodno pravo vesolja, hudodelstva zoper človečnost, vojaška pomoč, udeležba pri mednarodnih hudodelstvih, država opazovalka v OZN, palestinsko-izraelski spor, članstvo v OZN., kibernetski napadi, načelo dolžne skrbnosti, Palestina, islam, Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, pravice žensk, diskriminacija žensk, arabske ženske, Sodišče Evropske Unije, državna suverenost, zakonitost, smrtonosni avtonomni oborožitveni sistemi, kemično orožje, sirija, načelo r2p, ubijalski roboti, avtonomno orožje, mirovne operacije, kršitve pravic žensk, spolno izkoriščanje in nasilje, pripadniki mirovnih operacij, odgovornost Organizacije združenih narodov, organizacija za prepoved kemičnega orožja (opcw), viri mednarodnega prava, UNHCR, ureditev postopkov za ugotavljanje apatridnosti v državah članicah EU, preprečevanje apatridnosti., National minorities, protection of minorities, mednarodnopravni položaj apatridov, apatridnost, mednarodno humanitarno pravo, oborožene skupine, državljanstvo, državljanstvo EU, zaščita žensk, ohranjanje mednarodnega miru in varnosti., izredne razmere, investicije, nuja, doktrina oblastnih pristojnosti, doktrina učinkov, investitorji, prevajanje, mednarodno pravo človekovih pravic, azilni postopek, procesna jamstva v azilnem postopku, tolmačenje, neodvisnost arbitrov, nepristranskost arbitrov, Varnostni svet Združenih narodov, neskladje med mednarodnimi pogodbami, veto, stalne članice Varnostnega sveta, grozodejstva, Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, Pogodba o energetski listini, izločitev arbitra, EU, Achmea, intra-EU bilateralni investicijski sporazumi, minority identity, FCNM, gozdovi, Organizacija ameriških držav, podnebne spremembe, varstvo, skupna skrb človeštva, medameriški sistem za varstvo človekovih pravic, humanitarna intervencija, Latinska Amerika, načelo odgovornost zaščititi, odgovornost med zaščito, množična grozodejstva, načelo suverenosti, načelo prepovedi povzročanja škode, trajnostni razvoj, odškodnina, prepoved intervencije, prebežniki, država gostiteljica, država izvora, mednarodno begunsko pravo, vohunjenje v mednarodnem pravu, mednarodno sodelovanje, medgeneracijsko sodelovanje, sodelovanja med delžniki, množični nadzor, načelo pravične in razumne uporabe, deljeni naravni viri, žvižgač, žvižgaštvo, mednarodni javni uslužbenci, mednarodne organizacije, Evropska unija, participatory rights, linguistic rights, ECHM, ECtHR, Macedonian minorities, right to mother tongue education, varstvo okolja, posebni sporazumi, pogajanja, pristojnost mednarodnih investicijskih tribunalov, Podzemne vode, (čezmejni) vodonosnik, ozemeljska suverenost, množični zahtevki., posredni delničarji, odziv na nesreče, pravica do humanitarne pomoči, Barcelona Traction, mednarodna investicijska pogodba, stroški