Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Damjan Lajh

Vseh ključnih besed je 239, ki se skupaj pojavijo 322 krat.
19 ključnih besed (7.95 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 102 krat (31.68 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
18x17.65%Evropska unija
16x15.69%Diplomska dela
13x12.75%kohezijska politika
11x10.78%Magistrske naloge
9x8.82%Slovenija
5x4.9%Javna politika
4x3.92%European Union
3x2.94%implementacija, Države Evropske unije
2x1.96%Regionalna politika, Evropsko sodelovanje, komitologija, Interesne skupine, Regionalni razvoj, Integracijski procesi, javnopolitično učenje, Begunci, Zahodni Balkan, okolje
1xboj proti korupciji, lokalna hrana, volilna udeležba, lokalna kakovost, reforma policije, regionalno sodelovanje, pokrajine, Bosna in Hercegovina, politično pogojevanje, širitvena politika, volitve v Evropski parlament, Evropski parlament, socialno zaupanje, politično zaupanje, pravna ureditev, zelene javne politike, ideologija, načela dobrega vladanja, vladanje, telesno kaznovanje otrok, zastopanost žensk, družba znanja, javnopolitični proces, think tank, Oblikovanje politik, administrativna usposobljenost, Socialna politika, Socialna država, Dohodek, Zasavje, Civilna družba, dohodkovna neenakost, Verska svoboda, Pristojnosti, informacijska teorija, Zakonodajna telesa, Religija, koehezijska politika, Družbena gibanja, Demokratizacija, več-nivojsko vladanje, proces odločanja, strategije delovanja, Odločanje, Strategija, Malta, Zgodovinski vidik, medkulturni dialog, javne kampanje, Medkulturno komuniciranje, Evropeizacija, Politični vidik, evropske volitve, internet stvari, informacijski pooblaščenec, varstvo osebnih podatkov, Direktiva 95/46/ES, informacijska zasebnost, vizumi, priprava prijave, upravičenec, odlaganje, vizni režim, hierarhija ravnanja z odpadki, regijski center za ravnanje z odpadki, svetovalna podjetja, kazalniki, kmetijstvo, prometna politika, izvedbeni ukrepi, cestna infrastruktura, prometna infrastruktura, subnacionalni igralci, odgovornosti, biogoriva, dnevni red, svet EU, oblikovanje, predsedstvo, magistrske naloge, prost pretok oseb, predelava, Odbori, sistem javnih uslužbencev, gibalno ovirani, muzeji, odprta metoda koordinacije, integriteta, evropeizacija, družba, vizna politika, gospodarstvo, Evropski socialni sklad, volilno vedenje, program Erasmus, dostopnost, mednarodna mobilnost, nova oblika vladavine, tržna znamka, svetlobno onesnaževanje, Turčija, ekspertno znanje, lobiranje, humanitarna pomoč, razvojno sodelovanje, Južni Sudan, interesna združenja, volilni programi, Občine, Strankarski sistemi, Parlamentarni postopek, Združene države Amerike, Nemčija, občina Bovec, Parlamenti, zakonodajni postopek, ravnanje z odpadki, odpadki, odpadki iz zdravstva, Državni zbor RS, pravni red EU, regionalne razvojne agencije, Regionalizem, Varstvo okolja, Okolje, novodobno suženjstvo, migracije, Trgovanje z ljudmi, zelena infrastruktura, Pismenost, bralna pismenost, Subsidiarnost, PISA, Izobraževalna politika, Izobraževanje, Frontex., odgovornost, Estonija, urbano prostorsko načrtovanje, Finska, Slovenija., ženska gibanja, urbana zelena infrastruktura, odpadne nagrobne sveče, mediji, davčne utaje, Republika Slovenija, alternativne rešitve, analiza politik, enakost spolov, Jordanija, mladi, ukrepi aktivne politike zaposlovanja, brezposelnost., Agencije Evropske unije, avtonomija, aktivna politika zaposlovanja, : trg dela, javne službe, Tunizija., komunalni odpadki, organizacijske oblike, okoljske politike, Suženjstvo, razvoj podeželja, zmanjševanje škode, Mladina, Politika do drog, Prepovedane droge, Preventiva, Prometne nesreče, Prometna varnost, Športna tekmovanja, Članstvo, Trajnostni razvoj, Upravljanje, mladostniki, gledanost, medijska zakonodaja, evropske sheme kakovosti, Duševno prizadeti otroci, dobro vladanje, Komunikacijska politika, Kmetijska politika, Inkluzivna vzgoja in izobraževanje, davčne oaze, Regulacija, Televizijske postaje, Medijska politika, Zasebni sektor, Strukturni skladi, EU, pridružitveni proces, Evropa, energetske izbire, integracija, disertacije, Vseživljenjsko učenje, energetska politika, Energija, Vinski turizem, podeželski turizem, Ruralni razvoj, Slovenske regije, Ravnanje z odpadki, Neformalno izobraževanje, Mladinske organizacije, pridruževanje, trgovinski tokovi, Mednarodna trgovina, Zunanja trgovina, države Zahodnega Balkana, Sponzorstvo, Donatorstvo, ustanove, neprofitne organizacije, donatorji, pridobivanje sredstev, Nepridobitne organizacije, institucije EU