Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marjan Malešič

Vseh ključnih besed je 195, ki se skupaj pojavijo 262 krat.
33 ključnih besed (16.92 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 100 krat (38.17 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x11%Republika Slovenija
7x7%varnost
5x5%nesreče, okoljska varnost, Diplomska dela
4x4%Magistrske naloge, ogroženost, Naravne nesreče
3x3%diplomska dela, nacionalna varnost, Slovenija, geografija, Krizno upravljanje
2x2%škoda, Srbija, psihološke operacije, sanacija, geografske diplome, poplave, gasilci, sistemi, Rdeči križ, definicije, modeli, zrak, politika, ZDA, Podnebne spremembe, zemeljski plazovi, krizno upravljanje in vodenje, NATO, voda, kriza
1xpisemske pošiljke, kartografija, sociologija, ekonomija, daljinsko zaznavanje, jezovi, naravne nesreče, strokovna skupina, letalske nesreče, primerjalna analiza, regionalna geografija, varstvo okolja, antraks, tri soteske, Kitajska, neurje, varnostni ukrepi, okoljske grožnje, Kras, mednarodne organizacije, Nemčija, krizno odzivanje, Laba, požari, let Pan Am 103, zaščita civilnega letalstva, Log pod Mangartom, SFRJ, sinologija, OZN, energetika, podnebje, narava, reševanje ljudi, ekosistem, elementarne nesreče, obveščanje, javnost, standardi, statistični podatki, organizacijska struktura, mednarodno sodelovanje, Bosna in Hercegovina, žrtve, policija, vojska, Republika Hrvaška, protipehotne mine, promet, imigranti, pravo, okolje, mednarodna politika, Poljska, množični mediji, Kosovo, financiranje, Jugovzhodna Azija, Irak, atentati, mednarodni odnosi, svoboda tiska, varnostni položaj, podatki, nenasilje, družba, obramba, Ruska federacija, islam, teorije, civilizacija, narodna gibanja, Indija, kognitivno institucionalna analiza, okoljske spremembe, Krizno komuniciranje, Potresi, Italija, Human security, žled, Naravni viri, posledice podnebnih sprememb, oboroženi spopadi, Oboroženi boj, Begunci, relief, migracijske poti, varnostne implikacije, Mednarodne migracije, Migracijska politika, množične migracije, Gasilci, prostovoljstvo, interventna vozila, Varstvo pred naravnimi nesrečami, Onesnaževanje, Organizirani kriminal, warfare, military operations, operational art, systems theory, centre of gravity, reka Nil, Kopenhaška šola, okoljska dimenzija varnosti, reka Jordan, naravne in druge nesreče, akterji kriznega odzivanja, skupne policijske operacije., odpadki, nezakonito trgovanje, Ravnanje z odpadki, policijsko sodelovanje, eksternalizacija, koordinacija., Neregularne migracije, upravljanje neregularnih migracij, Arabska pomlad (2010-....), Države Evropske unije, koordiniranje, krizno komuniciranje, Železniki, okoljska prikrajšanost, strateški koncepti, Nato, zaščita in reševanje, Zahodni Balkan, civilno krizno načrtovanje, obnovljivi viri, informacijska varnost, informacijsko-komunikacijska tehnologija, psihološko vojskovanje, informacijska doba, ameriški boj proti terorizmu, finančno bojevanje, ekološki begunci, evakuacija, zaščitni ukrepi, pomanjkanje vode, brezpilotni letalniki, razlitje nafte, energetska varnost, Evropska unija, Pomurje, Vzhodnoafriška plovna pot, Združene države Amerike, Hidrometeorologija, Katastrofe, Pomoč ob katastrofah, Izredne razmere, Sueški prekop, Luka Koper, mednarodno pravo oboroženih spopadov, ledena ujma, komuniciranje z mediji, ekološke nesreče, vzdrževanje, namembnost, piratstvo, mednarodna humanitarna pomoč, mednarodna reševalna pomoč, Azija