Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Monika Kalin Golob

Vseh ključnih besed je 189, ki se skupaj pojavijo 239 krat.
26 ključnih besed (13.76 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 76 krat (31.8 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x11.84%Diplomska dela
6x7.89%Magistrske naloge, Stilistika
4x5.26%Spletno novinarstvo, slovenščina
3x3.95%Novinarske zvrsti, stilistika poročevalstva, Jezikovne zvrsti, stilistika, jezikovni stil
2x2.63%manjšinski mediji, stil, jezikovna kultiviranost, novinarstvo, Množični mediji, jezikovnostilna analiza, Novinarstvo, Naslovi, jezikovna uresničitev, dolgoročna vrednost, pravopis, Časniki, jezik, asociacije, jezikovna norma, oglasni slogan
1xnarodne skupnosti, sporočanje, evfemizmi, SMS-sporočilo, jezikovna občutljivost, narodna identiteta, politično korektno izrazje, javni servis, spletni portal, mediocentričnost, Josip Broz Tito, kolumne, Jezikovna kultura, Oglaševalci, Potrošniki, Življenjski stili, Senzacionalizem, Tisk, žanrske prvine, Odnosi z javnostmi, Organizacijsko komuniciranje, kritična diskurzivna analiza, jezikovna stilistika, poročevalske metafore, poročevalski frazemi, novinarski jezik, avtorki stil, kognitivna lingvistika, osebni stil, poročilo, komentar, beletristična zvrst, frazemi, razumevanje, grafiti, fonetika, žargon, norme, informativne oddaje, športna besedila, spletni forumi, pragmalingvistični vidik komuniciranja, nacionalistični diskurz, jezikovne napake, terminologija, tujke, besediloslovje, slovnica, poročanje, portret, tisk, kultura, besede, odnosi z mediji, govor, splošna raba, slovenski knjižni jezik, poročevalna besedila, primerjalna analiza, TV Slovenija, 2007, razumljivost, promocija, intervjuji, jezikovne zvrsti, radio, doktorsko delo, pravna terminologija, leksika, jeziki v stiku, srbohrvatizmi, sinhronizacija, podnaslavljanje, kohezijsko-koherenčna ravnina, avtorski stil, časopisni naslovi, jezikovnostilne značilnosti, kolumna, radijski jezik, Tabloidi, begunska »kriza«, migracijski diskurz, svoboda izražanja, razžalitve, manjšine v medijih, kognitivno jezikoslovje, stilne plasti jezikovnih sredstev, jezikovnostilna analiza., konceptualna metafora, pravo., resni spletni mediji, Delo, Dnevnik, poročevalski stil, poročevalska besedila, novinarska fotografija, tabloidni spletni mediji, športno poročanje, aktualizmi., aktualizacija, avtomatizacija, Zgodovina novinarskega stila, razvoj komentarja, Slovenski narod, Slovenec., voditeljski diskurz, voditelji televizijskih informativnih oddaj, tržna znamka., tržna znamka, televizijsko novinarstvo, besedilna kohezija, žanri, Cosmopolitan, ženske revije, športno poročevalstvo, jezikoslovna analiza, naslovi, besedilnost, tiskani mediji, novinarski prispevek., spletni mediji, besedilna analiza, diplomsko delo, Bralci, Komentar, Sovražni govor, medbesedilnost, dobesedni navedek, novinarski kodeks, poročevalstvo, citatna sklicevalnost, družabne kronika, informativni žanri, psihično nasilje, Nasilje na delovnem mestu, spletni časopisi, mobing, Jezik (Jezikoslovje), preiskovalne zgodbe, afera Patria, Preiskovalno novinarstvo, psovke, kletvice, infotainment, poročevalski slog, Televizijske informativne oddaje, Zabava, infozabava, Jezikoslovna analiza, Slovenska tiskovna agencija, Tiskovne agencije, Elektronski mediji, Senzacionalizem na televiziji, sporočanjski krog, funkcije naslovov, Slovenski časniki, Družbeni vidik, naslovje, Mediji in jezik, novinarske norme, Narodna identiteta, Objektivnost, spletno poročevalstvo