Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Štebe

Vseh ključnih besed je 26, ki se skupaj pojavijo 27 krat.
1 ključnih besed (3.85 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (7.41 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%odprti dostop
1xinformacijsko opismenjevanje, arhiviranje, repozitoriji, e-pacientsocialna omrežja, elektronski dokumenti, Facebook, konceptualizacija, operacionalizacija, ranljivost, podatkovni arhiv, elektronsko gradivo, SQP program, znanstvene monografije, Peter Murray – Rust, arhiv podatkov, Stevan Harnad, Peter Suber, zgodovina, zadovoljstvo uporabnikov, spremljanje uporabnikov, Magistrske naloge, Statistični podatki, Uporabniki, Družboslovno raziskovanje, poslovni modeli