Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marko Munih

Vseh ključnih besed je 136, ki se skupaj pojavijo 143 krat.
6 ključnih besed (4.41 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 13 krat (9.09 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x23.08%robot
2x15.38%prsti, robotski standardi, združevanje senzornih informacij, avtomatizacija, strojni vid
1xdirekta kinematika, delta robot, sodelovanje, inverzna kinematika, pripomočki, varnost., algoritmi računalniškega vida, YUMI, Ročna učna naprava, Robotika, tekoči trakovi., industrijski roboti, zaznavanje robov, Jacobijeva matrika, povezljivost z instrumenti, inercialna merilna enota, biomehanika skakalca, merjenje, merilne metode, karakteristike robota, industrijski manipulator, Newton–Eulerjeva inverzna analiza, reakcijska sila tal, Strojni vid, harmonske komponente inducirane napetosti., merilna naprava, avtomatsko ocenjevanje., sklepne sile, sklepni navori, sodelujoči roboti, brezžične inercialne in magnetne merilne enote, Proficy Machine Edition., mikroskopsko steklo, tkivni blok, Cimplicity, Ge Fanuc, odprema cementa, centralni nadzorni sistem, manipulacija, razvrščanje, sistem za preverjanje napak, industrijski robot., pnevmatsko prijemalo, vakuumsko prijemalo, QR koda, industrijski robot, SCADA, izračun inverzne kinematične transformacije., ciljna terapevtska vadba, ocenjevanje motoričnih sposobnosti, numerično krmiljenje, dojenčki, merilna igralnica CareToy, varjenje, pritiskovna merilna podloga, kinematična transformacija, namestitev opreme, glajenje prehoda med segmenti oblike, numerična metoda Newton - Raphson, aplikacija za simuliranje delovanja, grafični vmesnik, PLC programiranje, NC programiranje, RobotStudio, značilne točke, uporabniški vmesnik, 3D lokalizacija svetilnikov, avtomatska lokalizacija svetilnikov, kinematika, krmilnik, Robotski operacijski sistem, Robotski manipulator, referenčne enote, širokopasovni radio, SCARA robot, recepti, model napake meritve razdalje, orientacija uporabnika, merilni sistem za lokalizacijo, meritve razdalje, testiranja, menjava, robotika, meritve, GPU, ROS, stereo kamere, zaznavanje ovir, prijemanje, zasuk, oblak točk, detekcija robota, iterativna najbližja točka, Globinski vid, prijemalo, konfiguracija, sledljivost, diagnostika, Programirljiva realno-časovna enota, ARM, robotski krmilnik, Beaglebone Blue, robot ABB IRB-140, robotizacija, Catia, Linux, prekinitve, avtonomni mobilni robot, kamera, trajektorija, načrtovanje trajektorije, krmiljenje pozicije, Industrijski ROS, pogoni s spremenljivo togostjo, interakcija robota s človekom, magneto-inercialne merilne enote, pritiskovna plošča, nosljiv senzorni sistem, koračni motor, sekvenca, cilinder, nevronska mreža, multivariantni linearni regresijski model, fiziološki signali, večmodalni sistemi, rehabilitacija zgornjih okončin, točka ničelnega navora, točka pritiska, težišče telesa, MOTOSense