Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Samo Uhan

Vseh ključnih besed je 98, ki se skupaj pojavijo 105 krat.
4 ključnih besed (4.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 11 krat (10.48 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x45.45%Diplomska dela
2x18.18%Magistrske naloge, Vrednote, mladi
1xElite, evropska družboslovna raziskava, Družbena neenakost, Družboslovno raziskovanje, Zaupanje, Družbene institucije, civilnodružbene institucije, državne institucije, Države Evropske unije, Vpliv, Javnomnenjske raziskave, Zdravstveno zavarovanje, Zdravstvo, primerjava stališč, sistem zdravstvenega varstva, Zadovoljstvo, Slovenija, Javno mnenje, taktično glasovanje, državni zbor, Združene države Amerike, Volitve, Mladostništvo, katoliška cerkev, družina, pravice, Republika Slovenija, civilna družba, politične stranke, Slovenci, empirična analiza, zgodovinski pregled, narodna identiteta, analiza podatkov, navidezno nakupovanje, politično zaupanje, Spolna neenakost, Seksizem, Družbeni vidik, vpliv množičnih medijev, pozitivna kriminologija, osebna prodaja, religioznost, Vipassana meditacija, rehabilitacija zapornikov, Spolno nadlegovanje, hazard, primerjava, sreča, Švedska., vplivi, evropske družbene raziskave., Ključne besede: politična participacija, neveljavne glasovnice., protest, nekonvencionalna politična participacija, volitve, zaupanje, sprememba vrednot, Kosovo, European Security and Defence Policy, crisis management, foreign policy, European Union, CFSP, mlajša in srednja generacija, vrednote, EULEX, CSDP, množične migracije, begunska kriza, socialna ranljivost, trg dela, mlad, Izobraževanje, osipniki, PUM, Zasvojenost, international relations, igralništvo, domoznanstvo, Varnost, Uporabniki interneta, doping, medkulturni dialog., medijska reprezentacija begunske krize, razumevanje begunske krize slovenske družbe, stališča, individualni šport, spletno ustrahovanje, spletna varnost, Slovenija., ekipni šport, Igre na srečo